Graaf, Rob de

  • Senior consultant
  • Senior consultant informatiemanagement ICT-strategie, informatievoorzienings-, applicatie- en infrastructuurvraagstukken in de zorgsector.

    De afgelopen jaren heb ik mij als projectleider (Postdoc Innovatie & Implementatie) me beziggehouden met een eigen geïnitieerd automatiserings- en implementatietraject voor een grote zorginstelling. In deze multidisciplinaire omgeving heb ik een groot deel van het werkproces volledig kunnen automatiseren ten gunste van zorgkwaliteit, efficiency en ter verbetering van de ICT-infrastructuur.

    Goed ICT-beleid faciliteert de zorgspecialist met de juiste informatie op het cruciale beslismoment en stelt onderzoekers in staat om gemakkelijk geanonimiseerd data uit het systeem te extraheren. Tegelijkertijd wordt het support-team ontlast door de robuustheid van de implementatie en kan de aandacht weer gericht worden op de ontwikkeling van nieuwe ICT vraagstukken. Al deze eindgebruikers steunen op een goed uitgedacht, ontwikkeld en geïmplementeerd informatiemanagementplan.

    Met mijn ruime ervaring in implementatietrajecten in de zorg herken ik gemakkelijk onbenutte of gehinderde mogelijkheden in de management van informatie die het zorgproces ondersteunen. Ik draag graag bij om ICT binnen een organisatie te doen keren van last naar zeer grote toegevoegde waarde.

  • Goed informatiemanagement ondersteunt de zorgspecialist met de juiste informatie en maakt nieuwe vormen van zorg mogelijk.