Jeu, Rob de

Consultantr.dejeu@berenschot.nl0653286013IntroductieRob de Jeu kenmerkt zich als inhoudelijk betrokken adviseur bij de thema’s energie & duurzaamheid met oog voor het proces. Hij is sterk in het analyseren van situaties en het creëren van overzicht en structuur. Daarnaast krijgt hij energie van het coördineren van projecten, begeleiden van processen, het ontwikkelen van nieuwe ideeën in samenwerking met interne en externe partners en het opbouwen en onderhouden van relevante netwerken. Hij werkt met enthousiasme, gebruikt een gezonde dosis humor (indien gepast), is ondernemend en betrekt anderen bij het gezamenlijk oplossen van uitdagingen. Hij bezit een master Sustainable Energy Technology (TU Delft) en twee bachelors: economie & bedrijfskunde (UvA) en natuur- en sterrenkunde (UvA).AchtergrondIr. R.J.J. (Rob) de Jeu is sinds 2018 betrokken bij Berenschot. Voor Berenschot heeft hij twee jaar permanent in India gewoond waar hij werkte voor het bedrijf Rural Spark. Hij heeft hier ervaring opgedaan in het opzetten van samenwerkingen tussen distribiteurs, microfinanciering instituten, de lokale bevolking en boeren omtrent smart-grids in rurale gebieden waar geen betrouwbare elektriciteitsvoorziening aanwezig is.ProjectervaringRob de Jeu heeft ervaring op inhoud én proces. Hij treedt voornamelijk op als analist en procesbegeleider, al dan niet als ‘rechterhand’ van de projectleider of als projectleider zelf. Hij is in staat vanuit meerdere disciplines (energiesystemen, energie- en warmtetransitie en circulariteit) inhoudelijk het gesprek te voeren en/of te faciliteren in processen met diverse stakeholders zoals netbeheerders, provincies, gemeenten en uitvoeringsorganisaties zoals RVO. Hij kenmerkt zich door het neerzetten van sterke inhoudelijke en energieke werksessies die tot resultaten leiden zoals gezamenlijke standpuntbepaling, visievorming en (bestuurlijke) conceptdocumenten. Recente voorbeelden zijn de totstandkoming van de Concept Regionale Energiestrategie in de regio Amersfoort en het organiseren van het proces met de twaalf provincies om tot samenwerking op monitoring van circulariteit te komen.Luisteren, verbinden en samenwerken op inhoud én proces