Jeu, Rob de

 • Consultant
 • Analyseren & Verbinden in de Energietransitie
  Ik geniet van het maken van overzichten, het analyseren van complexe situaties en het initiëren van processen. Het verbinden van mensen en organisaties is mijn tweede natuur. Binnen Berenschot richt ik mij op de Nederlandse energietransitie door het analyseren van economische en technische vraagstukken, ondersteunen van coalitievormingen en in kaart brengen van emissiereductiestrategieën.

  Ondernemerschap, Internationaal & 'Energy Access'
  In India heb ik directe ervaring opgedaan in lokale bottom-up aanpakken om toegang tot energie te vergroten via duurzame energienetwerken met lokale ondernemers. Ik heb innovatieve bedrijfsmodellen verkend, ben met investeerders in gesprek gegaan, heb operationele processen ontworpen en een webinar gehouden over het nationale rurale elektrificatie-beleid in Azië. Hierdoor ben ik mij zeer bewust van de veelzijdige internationale ontwikkelingsaspecten - zoals financiële inclusie, ontwikkelingsfinanciering, ondernemerschap en vaardigheden & onderwijs - die samenhangen met het succes van een duurzame energiesector in een ontwikkelingscontext.

  Top-down & Bottom-up benaderingen beiden hard nodig
  Tijdens mijn onderzoek aan de TU Delft heb ik ervaring opgedaan in het modelleren en analyseren van effecten van Duurzame Energie Tenders op de Nederlandse en Duitse elektriciteitsmarkt. Dit is een typische top-down benadering. Ik geloof dat zowel een top-down als bottom-up aanpak is om het energiesysteem te transformeren en toegang tot duurzame energie te bieden in ontwikkelingslanden.

 • Verbinden vanuit de inhoud om de energietransitie te laten slagen