Berenschot goes Europe

Berenschot wordt Europees. Waar we ons in Nederland op alle bestuurslagen richten met onze dienstverlening en advisering, ontbrak tot nu toe Europa. We doen wel dingen in Nederland, bijvoorbeeld op het gebied van Europese subsidies. En we doen dingen in België, we hebben zelfs een kantoor in Brussel.

Berenschot wordt Europees. Waar we ons in Nederland op alle bestuurslagen richten met onze dienstverlening en advisering, ontbrak tot nu toe Europa. We doen wel dingen in Nederland, bijvoorbeeld op het gebied van Europese subsidies. En we doen dingen in België, we hebben zelfs een kantoor in Brussel. Maar vanaf 1 september gaan we ons ook echt op de Europese Unie werpen, en als kwartiermaker van Berenschot Europe maak ik daarvoor nu de plannen samen met een geweldig team.

Als internationaal politicoloog ben ik ooit afgestudeerd op het Verdrag van Maastricht, heb ik gepubliceerd over de Europese Politieke Unie en heb ik vanuit verschillende ministeries vele Europese raden bezocht in het kielzog van verschillende bewindspersonen. Na 25 jaar Den Haag en de gemeenten ga ik nu Den Haag en Brussel combineren. Als Berenschot zijn we goed in evaluatieonderzoek en impactanalyse. Daaraan is ook in de Europese Unie veel behoefte. Het is onze ambitie om binnen vijf jaar in Brussel dezelfde reputatie als  'public policy' bureau op te bouwen als die we in Nederland hebben.

We richten ons op openbaar bestuur (sociaal beleid, onderwijs, regionale economische ontwikkeling, digitalisering, interne markt) en de energietransitie. Ook hebben we specifieke competenties, zoals strategische communicatie of governance, die we graag in Europa willen inzetten. En we richten ons op Nederlandse overheden die meer met Europa willen. Samen met Mendeltje van Keulen (lector Europa van de Haagse Hogeschool) doen we onderzoek naar hoe EU-proof organisaties zijn en zullen we onze mening laten horen.

Wil je meer weten, of heb je advies? Laat het horen

Robert Wester