Stolk, Roeland

Managing directorr.stolk@berenschot.nl0612611921Ik ben bij Berenschot Managing Director openbaar bestuur, samenwerking en digitale transformatie. De groep waar ik leiding aan mag geven richt zich op vernieuwing in het openbaar bestuur. We willen niet alleen adviseren, maar vooral ook realiseren.Onze mooie groep -die we drie jaar geleden zelf hebben mogen oprichten- bestaat uit bestuurskundigen, juristen en data- en technologiespecialisten. We maken altijd die combinatie in denken en doen. We specialiseren ons in:1. Het ontwikkelen van samenwerking (publiek en publiek privaat)2. Het ontwikkelen van stelsels en arrangementen3. Het begeleiden van de digitale transformatie4. Het ontwikkelen van democratische vernieuwingIk ben voor opdrachtgevers beschikbaar als procesbegeleider of interim-manager. Ik probeer daarnaast me ook wetenschappelijk te verdiepen en daarover te vertellen.Begin tot eind committeren op het oplossen van een publiek vraagstuk. Bijdragen aan een te gek team waarin we altijd streven naar het beste, met een sfeer waarin iedereen zich kan ontplooien.