Vunderink, Roeleke

Senior managing consultantr.vunderink@berenschot.nl0653735303De publieke sector heeft mijn hart en om die reden heb ik tot ik begin 2016 bij Berenschot kwam in verschillende directiefuncties gewerkt bij woningcorporaties en in het hoger onderwijs.  In de publieke sector manifesteert zich wat ik belangrijk vind in mijn werk: aandacht en echte motivatie voor wat onze samenleving nodig heeft gekoppeld aan  een resultaatgerichte sturing zodat middelen effectief worden ingezet. Als consultant kan ik vanwege mijn brede ervaring passende oplossingen aanreiken voor vraagstukken in verschillende sectoren, juist omdat ik weet hoe het in de dagelijkse praktijk werkt.Ik ben eveneens lid van de Commissie Governancecode Woningcorporaties en lid van de Raad van Toezicht Stichting KBA Nw WestTer illustratie hieronder enkele recent afgeronde opdrachten:Reorganisatie universiteitBestuurlijke inrichting universiteitEvaluaties Raden van ToezichtColleges (aankomend) commissarissen Erasmus School of GovernanceGovernance onderzoeksinsituut universiteitInterimmanager gemeente Amsterdam Programma VarenGovernance bestuurlijke top scholengroepCultuuronderzoek VO-scholengroep wegens aantijging angstcultuur door bestuurderAdvies inrichting onderzoeks- en onderwijsorganisatie tbv CvB universiteitBegeleiden fusie drie GGZ-brancheverenigingen in opdracht besturenBegeleiding onderzoekscommissie governance in opdracht CvB tbv scholenkoepel VOBegeleiden fusie PO-scholen en peuterspeelzalenBeleidsconsequenties Open Access PublicatiesOntwerp Implementatie strategieën nieuw Wetboek van Strafvordering tbv Min VenJImplementatie reorganisatie woningcorporatieInrichting bestuursondersteuning ROAfweging verenigings-of stichtingsvorm voor fusie-organisatie universiteitEvaluatie-onderzoek samenwerkingsverband 15 woningcorporaties in de BetuweEvaluatie bestuurlijke samenwerking UvA-HvA tbv bestuurlijke splitsingBesturing gemeenschappelijke diensten UvA en HvA na bestuurlijke splitsingInterim secretaris/directeur Erasmus universiteitVerminderen van complexiteit tot uitvoerbare oplossingen en een hart voor de publieke sector