Vunderink, Roeleke

 • Senior managing consultant
 • De publieke sector heeft mijn hart en om die reden heb ik tot ik begin 2016 bij Berenschot kwam in verschillende directiefuncties gewerkt bij woningcorporaties en in het hoger onderwijs.

  In de publieke sector manifesteert zich wat ik belangrijk vind in mijn werk: aandacht en echte motivatie voor wat onze samenleving nodig heeft gekoppeld aan  een resultaatgerichte sturing zodat middelen effectief worden ingezet. Als consultant kan ik vanwege mijn brede ervaring passende oplossingen aanreiken voor vraagstukken in verschillende sectoren, juist omdat ik weet hoe het in de dagelijkse praktijk werkt.

  Ik ben eveneens lid van de Commissie Governancecode Woningcorporaties en lid van de Raad van Toezicht Stichting KBA Nw West

  Ter illustratie hieronder enkele recent afgeronde opdrachten:

  • Reorganisatie universiteit
  • Bestuurlijke inrichting universiteit
  • Evaluaties Raden van Toezicht
  • Colleges (aankomend) commissarissen Erasmus School of Governance
  • Governance onderzoeksinsituut universiteit
  • Interimmanager gemeente Amsterdam Programma Varen
  • Governance bestuurlijke top scholengroep
  • Cultuuronderzoek VO-scholengroep wegens aantijging angstcultuur door bestuurder
  • Advies inrichting onderzoeks- en onderwijsorganisatie tbv CvB universiteit
  • Begeleiden fusie drie GGZ-brancheverenigingen in opdracht besturen
  • Begeleiding onderzoekscommissie governance in opdracht CvB tbv scholenkoepel VO
  • Begeleiden fusie PO-scholen en peuterspeelzalen
  • Beleidsconsequenties Open Access Publicaties
  • Ontwerp Implementatie strategieën nieuw Wetboek van Strafvordering tbv Min VenJ
  • Implementatie reorganisatie woningcorporatie
  • Inrichting bestuursondersteuning RO
  • Afweging verenigings-of stichtingsvorm voor fusie-organisatie universiteit
  • Evaluatie-onderzoek samenwerkingsverband 15 woningcorporaties in de Betuwe
  • Evaluatie bestuurlijke samenwerking UvA-HvA tbv bestuurlijke splitsing
  • Besturing gemeenschappelijke diensten UvA en HvA na bestuurlijke splitsing
  • Interim secretaris/directeur Erasmus universiteit

 • Verminderen van complexiteit tot uitvoerbare oplossingen en een hart voor de publieke sector