Vereniging of stichting?

Wie een groep mensen rondom een maatschappelijk doel wil binden, kiest als organisatievorm vaak een vereniging. Maar ook de stichtingsvorm komt regelmatig voor. De keuze tussen een vereniging of stichtingsvorm is echter niet waardevrij en gaat over veel meer dan alleen de organisatievorm.