Mark, Ronald van der

Managing directorr.vandermark@berenschot.nl0655364793Ik heb bijna 30 jaar ervaring als beleidsonderzoeker en adviseur voor ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen. Altijd staan complexe politiek bestuurlijke vraagstukken centraal. Op basis van beleidsonderzoeken, evaluaties en doorlichtingen ontstaat inzicht in beleidsprocessen en beleidseffecten. Op basis van mijn onderzoeken kunnen bestuurders en politici gefundeerd besluiten nemen. In al mijn opdrachten gaan inhoud en proces hand in hand. De laatste jaren heb ik een sterk groeiende adviespraktijk opgezet op het gebied van integriteit en waarheidsvinding. Ik voer onderzoeken uit naar vermeende misstanden bij burgemeesters, wethouders, gedeputeerden, raadsleden en ambtenaren. Voor provincies, gemeenten en waterschappen en voor Raden van Commissarissen voer ik integriteitstoetsen uit naar te benoemen bestuurders.zorgvuldig onderzoek en advies dat leidt tot inzicht