Blockchain: hype of kans?

Blockchain is een steeds vaker gehoorde term in zowel de publieke als de private sector. Het wordt vaak geframed als de toekomst in de ICT en het is een trending topic. Er worden met de regelmaat van de klok kennissessies, congressen  of presentaties over het onderwerp gegeven.

Blockchain is een steeds vaker gehoorde term in zowel de publieke als de private sector. Het wordt vaak geframed als de toekomst in de ICT en het is een trending topic. Er worden met de regelmaat van de klok kennissessies, congressen  of presentaties over het onderwerp gegeven.  Maar wat is blockchain nu eigenlijk en wat kunnen we ermee?

Blockchain is een nieuwe internettechnologie en het duidt op een netwerk van knooppunten waarin informatie onuitwisbaar opgeslagen is. Een toepassing hiervan is het vastleggen van transacties tussen twee partijen. Je zou dat eigenlijk kunnen zien als een gezamenlijke (openbare) boekhouding die volledig is gedistribueerd tussen alle deelnemende partijen. Deze online boekhouding staat niet in een centraal systeem, maar op vele computers van verschillende eigenaren en beheerders.  In de blockchain worden alle gedane transacties getoond met datum, tijd en de eigenaren ervan. Algoritmes zorgen ervoor dat transacties geverifieerd worden en dat de verschillende knooppunten in het netwerk constant consensus bereiken: overeenstemming over de laatste stand van zaken. Op het moment dat er manipulaties van buitenaf worden aangebracht in één van de transacties vervalt de consensus en neemt het netwerk de transactie niet op in de blockchain. Het netwerk gebruikt dus geen trusted third party, zoals een bank of een notaris om transacties tussen twee partijen veilig vast te leggen. Blockchain kan dus disruptief zijn voor bepaalde taken van een bank, notaris, of zelfs een overheidsorganisatie.

Toepassingen

Deze nieuwe technologische en organisatorische ontwikkelingen  zorgen er voor dat blockchain zoveel aandacht krijgt en daarmee een trending topic is geworden (zie ook de positie van blockchain in de Gartner Hype Cycle). Vorig jaar werden er door o.a. Ethereum ook nieuwe innovatieve functionaliteiten aan blockchain toegevoegd die veel stof deden opwaaien, zoals geavanceerde ‘smart contracts’ en gedecentraliseerde autonome organisaties (zoals de eerste DAO die in mei 2016 is opgericht en in de zomer van dit jaar gehackt werd). Maar wat kunnen we nou precies met blockchain? Er zijn nog weinig voorbeelden van grootschalige toepassingen, behalve dat het al zeven jaar de techniek is achter de digitale munteenheid Bitcoin. Doordat de technologie de rol van trusted third party wegneemt bij traditionele vertrouwenspartijen als banken, notarissen, accountants, administratiekantoren en zelfs overheden,heeft dit onvermijdelijk een ingrijpende invloed op deze partijen. Verschillende rollen verschuiven en centrale registers worden overbodig. Dit maakt dat blockchain niet louter een ICT innovatie is, maar ook een innovatie op het gebied van maatschappij, politiek en economie.

Kans of hype?

Door de grootschalige aandacht die het onderwerp krijgt kunnen we zeker spreken van een hype. Maar blijft het enkel bij een hype of is het een kans voor vele organisaties in de publieke en private sector?  En moeten we bang zijn voor het verlies van banen of is het een transitie naar een nieuwe vorm? Ik zie het vooral als een ultieme kans voor organisaties om hun dienstverlening te verbeteren en efficiency voordelen te behalen. En dat blockchain op dit moment nog in de kinderschoenen staat, maakt het alleen maar een interessantere uitdaging!

Meer lezen?
Klik hier voor onze blockchain dienstenpagina!