Blockchain realiseren in de praktijk

Deze blog is oorspronkelijk geschreven door Nanning de Jong.

Deze blog is oorspronkelijk geschreven door Nanning de Jong.

Wat doe je als je een blockchain use case hebt uitgewerkt en toe wil naar een implementatie? Hoe operationaliseer je een blockchaintoepassing?

Door sámen te onderzoeken, te experimenteren én te operationaliseren aan de hand van drie samenhangende tracks komen we tot een haalbare blockchaintoepassing die in de praktijk werkt. Dit door samen te werken aan (1) technische en (2) organisatorische vraagstukken, maar ook aan (3) overlappende/juridische blockchainuitdagingen, zoals privacy: wat zijn de juridische kaders en hoe is dat technisch te garanderen in een blockhainoplossing?

Technische aanpak

In de technische projecttrack pakken we de volgende vragen aan:

 1. Welk blockchainplatform voldoet aan de gestelde eisen en wensen?
  • Hoe kan een oplossing worden ontwikkeld die echt decentraal is?
  • Hoe kan een oplossing worden ontwikkeld die toekomstbestendig is?
 2. Hoe kan een oplossing geboden worden die past binnen de bestaande ICT-infrastructuur van de stakeholders?
 3. Hoe kan de oplossing worden ontwikkeld die technisch kan worden uitgebreid naar andere diensten?
 4. Hoe kan de oplossing worden ontwikkeld die technisch kan worden opgeschaald naar andere organisaties?

In deze technische track gebruiken we bij voorkeur de Scrum-methode: deze is iteratief en kort cyclisch. Iedere iteratie wordt een sprint genoemd en er zijn afgebakende periodes waarin het team een vooraf geselecteerde hoeveelheid werk oppakt en een (deel)resultaat oplevert. Dit wordt gevalideerd door gebruikers en levert daarmee real-time feedback op. Kenmerkend voor scrum is dat teams zelf-organiserend en interdisciplinair zijn en bestaan uit programmeurs, ontwerpers en ervaringsdeskundigen.

Organisatorische aanpak

Tegelijkertijd pakken we in een organisatorische projecttrack de volgende vragen aan:

 1. Hoe kan de oplossing passen binnen de inrichting van de governance
  • hoe werken de stakeholders met elkaar samen?
  • hoe wordt besluitvorming vormgegeven?
  • welke rol mag wat wanneer doen?
 2. Wat is de impact op het beleid?
 3. Hoe kan de oplossing passen bij bestaande processen en procedures?
 4. Wat vraagt de geboden oplossing op het gebied van HR-beleid?
  • Welke nieuwe rollen en functies ontstaan er met de verschuivende inrichting van de taakuitvoering?
  • Welke competenties passen bij de nieuwe taakuitvoering?
 5. Wanneer is de businesscase van de ontwikkeling en implementatie van de oplossing positief?
  • Wat zijn de (organisatorische) opbrengsten voor de stakeholders?
  • Welke investering en operationele kosten vraagt de integrale ontwikkeling en implementatie van toepassing van alle stakeholders?

De organisatorische haalbaarheid en de bijbehorende risico’s pakken we aan in drie werkgroepen: Werkgroep Bestuur & Beleid (vragen 1 en 2), Werkgroep Organisatie-inrichting (vragen 3 en 4) en Werkgroep Financiën (vraag 5). Alle stakeholders worden betrokken in de feedbackloop om de ontwikkeling van de blockchaintoepassing te sturen en te anticiperen op de organisatorische effecten.

Overlappende blockchainvraagstukken aanpakken

Een aantal vraagstukken liggen bij een implementatie op het snijvlak tussen technologie en toepassing en vereisen dus nauwe samenwerking. Daarvoor richten we Scrum-sprints in met met multi-disciplinaire teams om die overlappende blockhainvraagstukken aan te pakken:

 1. Hoe kan een oplossing worden ontwikkeld die voldoet aan wetgeving rondom privacy?
 2. Hoe kan een oplossing worden ontwikkeld die voldoet aan wetgeving rondom verwijderbaarheid van gegevens?
 3. Hoe kan een oplossing worden ontwikkeld die voldoet aan wetgeving rondom besluitvorming?
 4. Hoe kan een oplossing geboden worden die voldoet aan de wensen m.b.t. gebruikersinterface / gebruikerservaring?

Samen werken we aan het potentieel van blockchain in jouw organisatie!

Deze aanpak is ontwikkeld samen met voormalig Berenschotadviseurs Nanning de Jong en Sofie Berns.