Kunnen uw medewerkers nieuwe organisatieconcepten als Het Nieuwe Werken en zelforganisatie aan?

Een aantal jaren geleden waren organisaties druk in de weer om zich te organiseren rondom Het Nieuwe Werken. Het Nieuwe Werken zou bijdragen aan arbeidssatisfactie en de intrinsieke motivatie van medewerkers een positieve boost geven.

Een aantal jaren geleden waren organisaties druk in de weer om zich te organiseren rondom Het Nieuwe Werken. Het Nieuwe Werken zou bijdragen aan arbeidssatisfactie en de intrinsieke motivatie van medewerkers een positieve boost geven. Heden ten dage wordt, ook vanuit het verhogen van arbeidssatisfactie en intrinsieke motivatie, een zelfde beweging gemaakt richting zelfsturende c.q. zelforganiserende teams. Maar waar organisaties vaak niet bij stilstaan is of haar medewerkersbestand concepten als Het Nieuwe Werken en zelfsturing dan wel zelforganisatie aan kan, dus geschikt hiervoor is. Beschikken medewerkers over de competenties en de basishouding die voorwaardelijk zijn voor een succesvolle implementatie van Het Nieuwe Werken en zelfsturing en zelforganisatie? Waard om te onderzoeken, want de implementatie van dergelijke concepten gaat vaak met hoge initiële kosten gepaard.