Case: Wijkzorg onder de loep

Een alternatieve kijk op het arbeidsmarktvraagstuk Berenschot organiseert jaarlijks de Operations Summer School waarbij studenten aan de slag gaan met een maatschappelijk relevant vraagstuk en zo het adviesvak van binnenuit kunnen ervaren. Dit jaar mochten de deelnemers zich verdiepen in het primaire proces van de wijkzorg.

Een alternatieve kijk op het arbeidsmarktvraagstuk

Berenschot organiseert jaarlijks de Operations Summer School waarbij studenten aan de slag gaan met een maatschappelijk relevant vraagstuk en zo het adviesvak van binnenuit kunnen ervaren. Dit jaar mochten de deelnemers zich verdiepen in het primaire proces van de wijkzorg.

De zorgsector gaat gebukt onder een tekort aan personeel en zo ook de wijkzorg. Naast toenemende vraag en regeldruk ziet de wijkzorg zich bovendien geconfronteerd met tarieven die onder druk komen te staan. Dit was voor onze klant aanleiding om het eigen primaire proces eens goed onder de loep te nemen: “hoeveel tijd besteed een wijkverpleegkundige aan de primaire zorgtaak?”

Gedurende een aantal weken liepen we mee met wijkverpleegkundigen om een tijdsmeting uit te voeren. De meetresultaten diende, in combinatie met kwalitatieve observaties, als input voor een lopend programma op het gebied van ‘continu verbeteren’.

De meetresultaten bevestigde de vermoedens van de zorgmedewerkers:

  • minder dan de helft van de beschikbare uren werd besteed aan verpleging en verzorging;
  • naast een administratieve last van ~30% (verdeeld over verschillende activiteiten);
  • nam reistijd met ~20% een groot deel van de beschikbare tijd in beslag;

Hoewel een deel hiervan onvermijdelijk is, biedt dit een ander perspectief op mogelijke oplossingen met impact. Naar aanleiding van de meting en aanvullende interviews werden verbetervoorstellen uiteindelijk heel concreet: van een efficiëntere routeplanning tot het verhogen van de IT-vaardigheden van medewerkers.

Bent u benieuwd hoe u de productiviteit binnen uw organisatie kunt vergroten? Neem dan contact op!