Beenhakker, Sam

Consultants.beenhakker@berenschot.nl0611295763Sam Beenhakker is werkzaam als adviseur in het Sociaal Domein bij Berenschot. Sam kent het sociaal domein vanuit zijn verleden als fysiotherapeut, waarbij hij zowel op cliëntniveau als op organisatorisch niveau intensief heeft samengewerkt met wijkteams in de gemeente Utrecht. Hierdoor weet Sam beleid en praktijk te verbinden. Sam richt zich op vraagstukken binnen het sociaal domein, met focus op kostprijsonderzoeken en benchmarking van de participatiewet, jeugdwet en Wmo. Hij kent daarmee zowel de inhoudelijke als de financiële kant van het sociaal domein.