Giesen, Sanne

Adviseur Inclusie & Diversiteits.giesen@berenschot.nl0611472709Als adviseur P&O Inclusie & Diversiteit bij Berenschot leg ik verbinding tussen diverse doelgroepen en afdelingen binnen Berenschot en daar buiten. Ondersteun ik de organisatie in de ontwikkeling en de uitvoer van een inclusief personeelsbeleid, Social Return On Investment (SROI) en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Tevens adviseer ik over wet- en regelgeving binnen sociaal domein, inclusief ondernemen, etnische diversiteit, gender diversiteit en doelgroep recruitment. Ook coach ik het team en de medewerker op weg naar een duurzame plaatsing. Alles met als doelstelling om inclusiviteit zowel binnen als buiten de organisatie te bevorderen. Zodat er een echt inclusie samenleving ontstaat.Een inclusieve organisatie is er een waarin álle medewerkers zich thuis voelen, duurzaam ingezet worden op hun talenten en de mogelijkheid krijgen zich verder te ontwikkelen. Door met een positieve blik te kijken naar ontwikkelingen, mogelijkheden te analyseren, creativiteit en doorzettingsvermogen in te zetten, werken we met alle betrokkenen toe naar die inclusieve organisatie. Hierin ondersteun ik met raad en daad in het verbinden van inclusieve visie, beleid en wetgeving aan de praktische uitvoer. Met oog voor de mens en het proces komen we samen tot een geslaagde plaatsing, een inclusieve organisatie en maatschappelijke impact.Mijn hart gaat er sneller van kloppen wanneer ik mensen mag uitnodigen anders naar een situatie te kijken. Of dit nu gaat over de eigen inzetbaarheid van een medewerker, een plaatsing in een team, of over de bredere rol van inclusie, SROI en MVO binnen de organisatie. Ik ben er van overtuigd dat inclusief werkgeverschap op een positieve wijze bijdraagt aan de gehele organisatie én van grote meerwaarde is voor de hele maatschappij, een echte win-win situatie dus.Als ervaringsdeskundige weet ik zelf wat het betekent om te werken met een chronische ziekte, en hoe divers de redenen kunnen zijn dan mensen niet (kunnen) deelnemen aan het arbeidsproces. De sleutel ligt vaak in het samen kijken buiten de gebaande paden. Onderweg kom je er dan achter dat een diverse en inclusieve organisatie eigenlijk de normaalste zaak van de wereld is, en dat met net dát extra zetje ook personen die nu aan de zijlijn staan gewoon aan het werk kunnen! Bij Berenschot staan we samen voor inclusie en maatschappelijke vraagstukken, dit maakt dat ik trots ben om bij Berenschot te mogen werken.Inclusief werkgeverschap: met een positieve blik kijken naar ontwikkelingen en mogelijkheden, en met creativiteit en doorzettingsvermogen sámen toe te werken naar een inclusieve organisatie.