Weeber, Sanne

Consultants.weeber@berenschot.nl0612665092Mede door mijn achtergrond in de klinische psychologie ben ik veel bezig met het gedrag van mensen. Wat voor talenten heeft iemand en op wat voor vlak is er nog ruimte voor ontwikkeling? Waar ligt iemands motivatie en wat voor type functie past bij hem of haar? Als assessmentpsycholoog wil ik ervoor zorgen dat de juiste mensen op een bepaalde functie terecht komen, maar ook samen met de kandidaat de talenten en het ontwikkelpotentieel in kaart brengen. Zo zal het werk leuk zijn en blijven! Mensen met plezier naar hun werk te laten gaan!