Case Maakindustrie | Productiviteitsverbetering van een wereldspeler in vliegtuigonderhoud

Een Hands-On-Tool (HoTT) verbetering van 40%! Binnen de onderhoudsactiviteiten van een wereldspeler in vliegtuigonderhoud werd gezocht naar manieren om op de projecten een hogere bruto marge te realiseren.

Een Hands-On-Tool (HoTT) verbetering van 40%!

Binnen de onderhoudsactiviteiten van een wereldspeler in vliegtuigonderhoud werd gezocht naar manieren om op de projecten een hogere bruto marge te realiseren.

Na een eerste benchmark analyse kwam naar voren dat de directe sleuteltijd (Hands-On-Tool tijd of HoTT tijd) aan het vliegtuig laag was: minder dan de helft van de tijd was men bezig met direct productieve werkzaamheden.

Als knelpunten kwamen o.a. naar voren dat monteurs teveel tijd kwijt waren aan onjuiste of te late materiaalvoorziening, stilstand tijdens het werk, ontbreken van gereedschap en onduidelijkheid rondom planning en bezetting van projecten.

Berenschot heeft op basis van de tijdsmeting samen met het programma management van het bedrijf gestructureerd met elke afdeling knelpunten in kaart gebracht, om zodoende stap voor stap het gehele onderhoudsproces te verbeteren. Hierbij werd o.a. gebruik gemaakt van Lean Six Sigma methodes en best practices uit onderhoud in andere sectoren. Daarnaast is de HoTT tijdstudie methode gebruikt om de resultaten van de verbeteringen te toetsen. Hierbij zijn ook eigen mensen opgeleid om de metingen blijvend uit te voeren.

Verbeterprojecten die samen met het bedrijf zijn opgepakt waren o.a.:

  • Verbetering van het logistieke aanleverproces en logistieke besturing van materiaal
  • Verbetering van de organisatie van de teamleiders inclusief werkoverleg
  • Het implementeren, begeleiden en ontwerpen van operationeel management in de hangars
  • 5S: het optimaliseren van de lay-out van de hangars
  • Verbetering van de samenwerking tussen vliegtuigonderhoud en componentenonderhoud

De implementatie van deze verbeterprojecten hebben gezamenlijk er toe geleidt dat de directe productiviteit met 40% is gestegen, met als resultaat een substantiële verbetering van het operationele financiële resultaat.