Case Maakindustrie | Tijdstudie engineering & project management bij innovatieve machinebouwer

Inzicht in de daadwerkelijk waarde toevoegende activiteiten per dag Binnen een aantal maakbedrijven in de innovatieve machinebouw heerste het idee dat er niet alleen in het primaire proces, maar ook in de ondersteunende afdelingen winst te behalen viel.

Inzicht in de daadwerkelijk waarde toevoegende activiteiten per dag

Binnen een aantal maakbedrijven in de innovatieve machinebouw heerste het idee dat er niet alleen in het primaire proces, maar ook in de ondersteunende afdelingen winst te behalen viel.

De vraag was hoe de engineering en project management afdelingen zich meer bezig kunnen houden met waarde toevoegende activiteiten.

Hypotheses waren onder andere dat in deze afdelingen:

 • een te hoge administratielast is;
 • medewerkers te weinig tijd aan klanten kunnen besteden;
 • medewerkers te lang op elkaar moeten wachten;
 • medewerkers binnen het ontwerpproces veel tijd kwijt zijn aan correctiewerk.

De tijdsbesteding van deze afdelingen werd in kaart gebracht middels een tijdstudie (HoTT meting). Hierbij hielden de medewerkers zelf de vooraf vastgestelde activiteiten bij via de continu tijdsregistratie functionaliteit van onze applicatie.

Ook konden zij specifieke knelpunten noteren die zij op dat moment ervaarden.

Gezamenlijk werden de resultaten met het team besproken om tot oplossingen te komen.

Een greep uit de oplossingen/verbeterpunten:

 • Verbetering administratieve/secretariële ondersteuning voor project managers zodat zij meer tijd hebben voor klantcontact;
 • Het organiseren van een sales/engineering kick-off waarbij de wensen vanuit de gesprekken met de klant al voor de projectgunning getoetst kunnen worden met engineering.
 • Dit voorkwam dat het “onmogelijke werd beloofd”;
 • Het langer vasthouden aan de oorspronkelijke bezetting/planning van projecten om zo wisselingen en tijdsverlies in het project te voorkomen;
 • Betere afspraken maken over de definitief van “klaar”: goed is ook goed genoeg;
 • Het beter structureren van project-overleggen met betere focus, agenda en acties. De wens om op de hoogte willen zijn betekent niet automatisch aanwezigheid bij elke meeting;
 • Het inbrengen van Agile/Scrum aspecten in huidige project management om zo meer efficiënter tot resultaat te komen.

Klinkt dit voor uw organisatie interessant? Neem dan contact met ons op!