Consistentie sleutel tot succes voor care-aanbieders

De zorg is de afgelopen jaren ingrijpend hervormd, met onder andere als gevolg dat cliënten in de langdurige zorg steeds meer als klanten acteren. Zij bepalen zelf waar ze welke dienstverlening afnemen en steeds vaker ook tegen welke prijs, bijvoorbeeld in de vorm van een eigen bijdrage voor (aanvullende) dienstverlening.