Aan de slag met blockchain: Van ‘low hanging fruit’ naar radicale digitale transformatie

Hoewel de diversiteit aan overheidsexperimenten groot is in termen van de typen overheidsprocessen waarop zij zich richten, is hierin wel degelijk een rode draad zichtbaar. De huidige experimenten zijn onder te verdelen in vier categorieën blockchaintoepassingen.