Marshall, Steven

Managing consultants.marshall@berenschot.nl0621234137Het vergroten van de impact van HRM op resultaten van organisaties zie ik als mijn persoonlijke missie. Mijn specialisatie is het toepassen van bedrijfskundige methoden en empirisch onderzoek op HR vraagstukken. In mijn advieswerk help ik HR-afdelingen met het realiseren van beter onderbouwde beslissingen, adviezen en beleid. Ik ben bovendien regelmatig betrokken bij trajecten waarbij de HR-organisatie zelf verder geoptimaliseerd of geprofessionaliseerd wordt.In mijn visie kunnen organisaties alleen echt succesvol zijn als medewerkers in hun werk voor de doelen van de organisatie gaan en daarbij het beste uit zichzelf kunnen en willen halen. Succesvol HR is er op gericht om de organisatiedoelen scherp te krijgen, te ontdekken welke medewerkers daar met welk gedrag aan bij kunnen dragen, en de randvoorwaarden te creëren waaronder die medewerkers binnen jouw organisatie willen excelleren. Succesvol HR is strategisch HR, al moet daarvoor de basis natuurlijk ook op orde zijn.Als adviseur help ik HR-afdelingen graag om zoveel mogelijk waarde te leveren. Waarde doordat organisatiedoelen heel concreet vertaald zijn naar het personeel dat daarvoor nodig is. Waarde doordat HR-beslissingen zo goed mogelijk onderbouwd worden. Waarde doordat er een continue cyclus van leren en verbeteren is op basis van de inzichten uit HR data. Waarde doordat ad-hoc advisering en operationele processen 'gewoon goed' zijn zodat er voldoende tijd en ruimte is voor meer strategische HR-vraagstukken.In mijn advieswerk combineer ik scherpe analyses met grote betrokkenheid bij de klant en oprechte interesse in wat daar speelt. Ik ga daarbij voor resultaten die een echte oplossing bieden voor het vraagstuk. Daarnaast vind ik het bijzonder leuk om steeds weer nieuwe ideeën op over innovatief HR door te lezen, te schrijven, continu te discussiëren met vakgenoten of gewoon nieuwe dingen uit te proberen.Een scherpe en objectieve blik, gecombineerd met grote betrokkenheid bij de klant en de vraagstukken waar die mee zit