Zwart, Susanne de

Sectorleiders.dezwart@berenschot.nl0655364794Het onderwijs staat voor de nodige uitdagingen. Of het nu gaat om het bijdragen aan de economische agenda van Nederland, het zorgen voor en veilige, kansvergrotende omgeving voor kwetsbare jongeren, om 'gewoon' jongeren goed toerusten voor een stabiele en gelukkige toekomst of zorgen dat werknemers bij blijven, er ligt veel op het bordje van docenten, management en staf van onderwijsinstellingen. Landelijke partijen als OCW en de onderwijskoepels proberen optimale randvoorwaarden te creëren via onder andere wetgeving, cao's, beleid, onderzoek en programma's. Ik mag als sectorleider Onderwijs samen met alle andere experts bij Berenschot al deze onderwijsinstellingen en andere organisaties ondersteunen bij het nemen van verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld door strategisch advies of door begeleiding bij (de)fusies en samenwerkingsvraagstukken. Of door ondersteuning bij het verbeteren van de bedrijfsvoering. Ik stel samen met u businesscases op, voer herijkingen van eerder gemaakte keuzes uit en zet via succesvolle projecten ideeën om in uitvoering. Of u wilt als landelijke opdrachtgever weten wat de effectiviteit van ingezet beleid is en hoe de bestaande landelijke kaders kunnen worden verbeterd. Het hangt er maar net vanaf wat uw situatie en vraag is.Als u ervoor kiest om u door mij te laten ondersteunen, mag u uitgaan van hoge kwaliteit en een grote toegevoegde waarde. Door jarenlange ervaring en door grondige kennis van (de context van) het onderwijs, weet ik wat de uitdagingen en oplossingen (kunnen) zijn. Mijn opdrachtgevers, relaties en samenwerkingpartners geven aan dat ik me als persoon vooral ook onderscheid door mijn commitment: niet afstandelijk, maar met veel energie, staand naast de opdrachtgever gaan voor het beste. Voorbeelden van opdrachtgevers voor wie ik in de afgelopen 15 jaar heb gewerkt zijn de betrokken ministeries (met name OCW, SZW en EZ), hogescholen, WO-instellingen, ROC's, gemeenten, landelijke verenigingen van onderwijsinstellingen, jeugdzorgaanbieders, expertisecentra, sectoren en branches en samenwerkingsverbanden voor Passend Onderwijs. Met een hoge klanttevredenheid en vragen om vervolgondersteuning en daar ben ik trots op.Uiteraard doe ik dit niet alleen binnen Berenschot. Als sectorleider kan ik terugvallen op een grote diversiteit aan experts, met wie ik steeds op maat deskundige teams kan formeren. Ook u helpen we graag. Een passie voor onderwijs en sociale innovatie. Een sterke maatschappelijke drive. Integriteit en onafhankelijkheid. Echt naast de opdrachtgever staan. Zorgen voor zodanige scherpte en kwaliteit dat u echt verder kunt bij het maken van keuzes en het realiseren ervan. Resultaatgericht project- en procesmanagement. Dat mag u van mij verwachten