Scholthof, Teuni

Consultantt.scholthof@berenschot.nl0653978200Teuni Scholthof MSc studeerde Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen en Roehampton University London, met als afstudeerrichting Governance. Haar jarenlange werkervaring in de landelijke politiek bracht haar de nodige politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Samengevat is Teuni een bestuurskundige met politiek gevoel, die met enthousiasme adviseert over de opgaven waar overheden tegenwoordig voor staan.Ik richt me op vernieuwing: hoe kun je als overheid meebewegen met bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen, passend bij de eigen identiteit? Als consultant openbaar bestuur houd ik me voornamelijk bezig met integriteit en burgerparticipatie. Voor mij staan deze zaken centraal voor een betrouwbare overheid die publieke waarde centraal stelt.