Griffioen, Tim

  • Consultant
  • Na mijn studie Bedrijfskunde raakte ik al snel geïnteresseerd in de rol van publieke en private organisaties in de huidige maatschappij. Bevolkingsgroei, participatiemaatschappij, deeleconomie, klimaatverandering, duurzaamheid en digitalisering zijn mijns inziens voorbeelden van thema's die Nederland snel zullen veranderen. Dit biedt de overheid de uitdaging (en kans) om Nederland op een slimme manier verder in te richten en te transformeren.

    Binnen het fysieke domein focus ik mij met name op mobiliteit en OV & Spoor. Ik adviseer en realiseer op de gebieden governance en beleid, stakeholdermanagement, strategie en proces. Geholpen door mijn interesse in de sector, betrokkenheid, motivatie en aandacht voor een goede samenwerking, ga ik voor het beste resultaat voor uw project.

  • Op basis van samenwerking en een goede relatie, bedenken en realiseren we oplossingen voor de huidige maatschappelijke uitdagingen