Goede voorbereiding op digitale ontwrichting verbetert de crisisrespons

Op 9 september 2019 publiceerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) het rapport ‘ Voorbereiden op digitale ontwrichting’. De WRR concludeert in hun rapport dat een betere voorbereiding nodig is om zowel de overheid, bedrijven als de samenleving te beschermen tegen digitale ontwrichting.