Janssen, Vincent

Managing consultantv.janssen@berenschot.nl0655465704Met een jarenlange ervaring binnen de publieke sector, als controller, opleider en als volksvertegenwoordiger, weet ik de verschillende belangen bij elkaar te brengen. Ik heb een brede blik en ervaring met onderwerpen op het gebied van financiën, informatie, juridische zaken en organisatieontwikkeling. Vanuit mijn rol als consultant wil ik overheden ondersteunen bij het werken aan goed openbaar bestuur. Een deugdelijke bedrijfsvoering, doelmatigheid en doeltreffendheid zijn hierbij belangrijke bouwstenen. Berenschot heeft alle ingrediënten in huis om organisaties te ondersteunen bij goed bestuur.Naast mijn werk bij Berenschot zet ik mij ook vanuit een andere rol in voor de publieke zaak, als lid van Provinciale Staten. Utrecht is één van de meeste competitieve regio's van Europa en ik wil er aan bijdragen die positie te uit te bouwen en te versterken.Een doelmatige en doeltreffende besteding van publieke middelen en een transparante verantwoording vormen de basis voor goed openbaar bestuur