Vlies, Vincent van der

Managing consultantv.vandervlies@berenschot.nl0655364831Veiligheid is een belangrijk en complex thema in onze samenleving. Het omgaan met en beheersen van risico's, zodat deze acceptabel zijn voor betrokken partijen, kan een flinke uitdaging zijn. Deze uitdaging pak ik graag voor u op.Ik ben gepromoveerd op een onderzoek naar het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor en de invloed hiervan op stedelijke ontwikkeling. Daarnaast heb ik mij verbreed binnen het veiligheidsdomein met onderzoek en advisering op het gebied van integrale en sociale veiligheid en security. Uit alle onderzoeken en adviezen die ik gegeven heb blijkt steeds weer dat er geen standaard antwoord of panacee is voor veiligheidsvragen, maar dat altijd maatwerk nodig is voor een goede oplossing. Ik help u graag hierbij!Met plezier samenwerken aan oplossingen voor veiligheidsvraagstukken