Ambrosius, Wieke

Senior consultantw.ambrosius@berenschot.nl0612142861Ik ondersteun organisaties bij het maken van strategische keuzes. Keuzes die het verschil maken, realistisch zijn en draagvlak hebben bij alle stakeholders. Keuzes die meteen worden omgezet in actie. Ik ga pas weg als het echt werkt.Mijn interesse en expertise ligt op het gebied van strategieformulering, (digitale) businessmodellen, positionering en het realiseren van gemaakte keuzes. Technologie zet ketens, businessmodellen en organisatiestructuren op zijn kop. Aan ons de uitdaging hier een werkend antwoord op te vinden.Ik heb een sterke affinitieit met familiebedrijven, die met hun vaste collectieve geloof in eigen kunnen, creativiteit in het vinden van oplossingen, optimisme over de toekomst en door te gaan daar waar anderen stoppen, een speciale plek in nemen.  Niet de sterkste of de slimste, maar degene die zich het beste aanpast aan veranderende omstandigheden overleeft!