Bakker, Willemien

Senior consultantw.bakker@berenschot.nl0653128606Sinds 2015 ben ik werkzaam als senior consultant bedrijfsvoering bij Berenschot en heb de afgelopen jaren het projectmanagement gerealiseerd van complexe vraagstukken op het gebied van bedrijfsvoering.Binnen de meeste opdrachten waarbij ik betrokken ben, ben ik eindverantwoordelijk voor het algehele verloop: ik stel het plan van aanpak, de planning en de begroting op en stuur ik de werkzaamheden van collega’s in het projectteam aan. Ik ben gewend om verschillende projecten naast elkaar te hebben lopen. Regelmatig overleg met opdrachtgevers over voortgang en ontwikkelingen behoren tot mijn dagelijkse werkzaamheden. Ook het vastleggen van (tussentijdse) resultaten in rapportages en het evalueren van resultaten en werkzaamheden horen hierbij. Ik kan goed schakelen tussen verschillende niveaus (zowel intern binnen mijn projectteams als extern bij mijn opdrachtgevers), ben sterk in het plannen en prioriteren van acties en weet hoe effectief te handelen in een politiek-bestuurlijke context.Ruime ervaring met uiteenlopende projecten voor diverse opdrachtgevers in de onderwijssector (schoolbesturen, gemeenten, ministerie van OCW en koepelorganisaties).