Bedrijfsvoering in verandering: inbesteding administratie en personele dienstverlening in de onderwijssector

Motivatie voor inbesteden Tot het einde van de vorige eeuw werd de administratie van schoolbesturen vooral gevoerd door onderwijsadministratiekantoren. Met de invoering van lumpsumfinanciering verschoof de verantwoordelijkheid van de administratie van de overheid naar de schoolbesturen.