De bedoeling van professioneel HRM-beleid in het onderwijs

Op woensdag 9 november 2016 vond de vierde Alliantiefabriek in het kader van professioneel personeelsbeleid en diversiteit in team in het primair onderwijs op het programma. Christian van den Berg, gemeentesecretaris van de gemeente Overbetuwe verzorgde de inleiding van de bijeenkomst met een verhaal over opgavegericht werken binnen de gemeente.

Op woensdag 9 november 2016 vond de vierde Alliantiefabriek in het kader van professioneel personeelsbeleid en diversiteit in team in het primair onderwijs op het programma. Christian van den Berg, gemeentesecretaris van de gemeente Overbetuwe verzorgde de inleiding van de bijeenkomst met een verhaal over opgavegericht werken binnen de gemeente. Hij had het onder andere over de bedoeling van het werk dat mensen in de gemeentelijke overheid uitvoeren en hij legde hierbij een parallel met het onderwijs. Zijn stelling was dat mensen in deze sectoren primair werken vanuit passie of idealisme. Echter gebeurt het dat de passie of het idealisme in de loop van de tijd soms naar de achtergrond verdwijnt, omdat er stevig wordt gestuurd op procedures, voortgangrapportages, werkvormen en voorschriften. Aan de managers van deze mensen de opdracht om de passie en het idealisme weer naar boven te halen en er voor te zorgen dat hun mensen weer met plezier hun werk doen.

En dit is volgens mij precies de essentie waar het om draait als je het hebt over Human Resource Management binnen het onderwijs. De leerkrachten zijn het belangrijkste kapitaal van een school en aan de directeur de taak om er voor te zorgen dat zij met passie en plezier hun werk doen. Een belangrijk onderdeel van deze taak is het voeren van gesprekken over de bedoeling van het werk, het aandeel dat de leerkracht hierbinnen heeft en hierover afspraken te maken voor de toekomst. Dit vergt van de directeur dat hij of zij het gesprek kan voeren, wil voeren, begrijpt waarover het gesprek moet gaan en het durft om dit gesprek open en eerlijk aan te gaan. Een bestuurder kan hierin zelf het goede voorbeeld geven door zelf gesprekken met de directeuren te voeren én met de toezichthouders. Dit proces is in mijn ogen het startpunt van professioneel HRM-beleid binnen het onderwijs.

Ik ben benieuwd naar reacties uit het onderwijsveld!