De toekomst van bedrijfsvoering in het primair en voorgezet onderwijs 1

Deel 1: de administratie Berenschot is op verschillende wijzen betrokken bij de bedrijfsvoering van het primair- en voortgezet onderwijs.