Digitale veiligheid bij samenwerkingsverbanden passend onderwijs: de stand van zaken

Op 25 mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De afgelopen maanden hebben Berenschot, OOG onderwijs en jeugd en ZIVVER bij ruim twintig samenwerkingsverbanden de Quickscan Digitale Veiligheid in het passend onderwijs uitgevoerd.