Evaluatie materiele instandhouding in het primair onderwijs 2010-2014

Het ministerie van OCW heeft de ‘Evaluatie van de materiele instandhouding in het primair onderwijs 2010-2014’ gepubliceerd via haar website .