Dijk, Wim van

  • Senior consultant
  • Over een periode van meer dan 30 jaar heb ik ervaring als programmasecretaris en procesondersteuner bij grote en kleine bestuurlijke organisaties, zowel binnen de overheid als het bedrijfsleven. Door deelname in zowel tijdelijke als langdurige, vaak complexe, transitiegerichte trajecten heb ik vooral kennis over proces- en bestuursondersteuning opgebouwd. Dit stelt mij in staat constructieve bijdragen te leveren aan het realiseren van sociaal-economisch gewenste ontwikkelingen binnen financiële en technische randvoorwaarden. Daarbij weet ik tevens beleidsdoelen op de verschillende betrokken bestuurlijke niveaus met elkaar te verbinden.

    Mijn professionele expertise ligt op het gebied van het ondersteunen van managers en bestuurders, die binnen hun functie bedrijfsmatige en bestuurlijke verantwoordelijkheden combineren. Activiteiten die daarbij horen, zijn interactiemanagement (doelgerichte samenwerking met partners), budgetbeheer, heldere en compacte interne en externe communicatie en het monitoren en evalueren van afspraken.

    Momenteel ligt mijn focus op de implementatie van de Omgevingswet en op risicomanagement. Twee strategische beleidsgebieden die elkaar nauw raken. Mijn ruime kennis en ervaring met het inventariseren, inperken, communiceren en evalueren van risico’s binnen uiteenlopende veiligheidsthema’s komen daarbij goed van pas. Ik ben graag bereid met u van gedachten te wisselen over het managen van uw risico’s.

  • Ontzorgen van managers en besturen