Kostprijsonderzoek vanachter het bureau?

innen het sociaal domein staat de hoogte van de tarieven in toenemende mate ter discussie. Steeds vaker zien we dat gemeenten en adviseurs op basis van eigen ervaringen, algemene aannames en ervaringen vanuit andere gemeenten tot een tarief komen. Het op de juiste manier vaststellen van een tarief is echter geen sinecure.