Blockchain voor vertrouwen in de onderhoudsketen (column in PT Industrieel Management)

Voormalig Berenschot-adviseur Nanning de Jong schreef in februari 2018 een column in  PT Industrieel Management  over kansen voor blockchain in de onderhoudsketen.

Voormalig Berenschot-adviseur Nanning de Jong schreef in februari 2018 een column in PT Industrieel Management over kansen voor blockchain in de onderhoudsketen.

Potentiële afnemers nemen het voortouw om met blockchain vertrouwen in de onderhoudsketen te organiseren

Een laag vertrouwen tussen opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers is een probleem in veel ketens, bijvoorbeeld in de utiliteitsbouwketen. Vrijwel de gehele keten ziet daar voordelen voor predictive maintenance, maar men krijgt het niet in gezamenlijkheid van de grond. De oorzaak: een totaal gebrek aan vertrouwen om data te delen. De utiliteitsbouw kenmerkt zich door onderhoudsleveranciers die alle assets in een gebouw onderhouden: van liften tot warmtepompen. Meestal hangt in elk gebouw een ander merk en ander type warmtepomp of lift.

Predictive maintenance

Gebrek aan vertrouwen in de keten maakt het implementeren van predictive maintenancelastig: eigenlijk moeten de onderhoudsleveranciers ook weten hoe andere assets uit dezelfde serie van een bepaalde fabrikant falen en fabrikanten moeten van onderhoudsleveranciers weten wat de onderhoudshistorie is van de assets. Data-uitwisseling tussen beide partijen is dus de sleutel. En dat lukt niet: fabrikanten zijn als de dood dat hun data bij concurrenten terechtkomen of dat er claims komen vanwege aantoonbaar ondeugdelijke producten. Tegelijkertijd zijn onderhoudsleveranciers angstig voor het delen van hun onderhoudshistorie, omdat dan mogelijk fabrikanten kunnen aantonen dat zij zich niet aan het onderhoudsschema hebben gehouden en dus geen aanspraak kunnen maken op garantie.

Blockchain vertrouwen

Zo brainstormden we recent over kansen voor blockchain & predictive maintenance. Blockchain kan helpen om, ondanks het historische gebrek aan vertrouwen in de onderhoudsketen, toch data uit te wisselen. Met behulp van smart contracts (programma’s waarvoor blockchain de wijze van uitvoering garandeert) is het mogelijk om te zorgen dat de data alleen kunnen worden gebruikt voor de toepassing die vooraf tussen beide partijen is overeengekomen. Dit zorgt dat de data, ondanks dit gebrek aan vertrouwen toch veilig kunnen worden uitgewisseld zonder vertrouwde tussenpartij. Predictive maintenance in de utiliteitsbouw heeft nog een lange weg te gaan, maar met behulp van blockchain is er in elk geval een brug tussen de fabrikanten en onderhoudsleveranciers. Potentiële afnemers zijn daar in ieder geval al mee aan het experimenteren.

Gemeenten experimenteren

In de afgelopen twee jaar hebben overheden in Nederland een koppositie bereikt op het gebied van blockchain. In gemeente Zuidhorn heeft mijn blockchain-team Stichting Forus meegeholpen om de eerste blockchain-toepassing voor het kindpakket te ontwikkelen en operationeel te maken. Daarmee loopt de overheid verrassend genoeg voor op banken en energiebedrijven en kan het als voorbeeld dienen voor de maakindustrie. Op het gebied van onderhoud spraken we bijvoorbeeld gemeente Alphen aan den Rijn die aan het experimenteren is met blockchain en onderhoud. Zij ontwikkelen een Smart City blockchaintoepassing voor lantarenpalen die bij een defect een signaal geven om te worden gerepareerd. Dan kunnen alle gevalideerde monteurs zich voor deze onderhoudsklus aanmelden.  Bijvoorbeeld de monteur die het dichtste in de buurt is krijgt van een smart contract de opdracht om de reparatie uit te voeren. Na de reparatie heeft de gemeente inzicht in wie wat wanneer heeft verholpen en later hoe goed de reparatie heeft stand gehouden. Waarom wordt hier nu blockchain ingezet? Deze toepassing is een soort onderhouds-Airbnb of -Uber zonder aansturing van  een centrale partij. Dat is mogelijk omdat data op een betrouwbare wijze worden vastgelegd en met alle partijen in het blockchain-netwerk worden gedeeld. Er ontstaat informatiegelijkheid tussen alle partijen en er is geen tussenkomst van de gemeente nodig die een monteur erop af hoeft te sturen.

Drinkwaterbedrijf mobiliseert keten

Een ander mooi voorbeeld van een potentiële afnemer die het voortouw neemt is drinkwaterbedrijf PWN dat samen met 3D Makerszone en andere partners zoals Berenschot een blockchain-makathon organiseerde. Eén groep deelnemers bedacht en werkte een blockchaintoepassing uit voor  assetmanagement, om als waterbedrijf beter samen te werken met leveranciers en installateurs. Zo kunnen bijvoorbeeld waterputten worden getraceerd in de keten en de gebouwde omgeving. Daarmee hebben alle ketenspelers één gezamenlijke bron van gegevens. Dat is efficiënter, voorkomt fouten en versterkt vertrouwen in de (onderhouds-)keten. Ik hoop dat we nog veel meer van deze initiatieven zien en dat we deze als keten kunnen oppakken en operationaliseren.