Energietransitie vraagt verdere digitalisering bij netbeheerders

Onlangs stond in De Volkskrant  dat de huidige elektriciteitsnetten de stroom uit lokale groene projecten niet meer aan kan. Om zo snel de netwerk te kunnen uitbreiden en het netwerk optimaal te benutten is het noodzakelijk digitaal inzicht te hebben in alles wat er op het net plaatsvindt.

Onlangs stond in De Volkskrant dat de huidige elektriciteitsnetten de stroom uit lokale groene projecten niet meer aan kan. Om zo snel de netwerk te kunnen uitbreiden en het netwerk optimaal te benutten is het noodzakelijk digitaal inzicht te hebben in alles wat er op het net plaatsvindt. We zien bij netbeheerders dan ook veel ontwikkelingen plaatsvinden en op stapel zijn. Hieronder de zaken die we in de toekomst (meer) gaan zien:

Datagedreven wordt de norm

Steeds meer beslissingen zullen worden genomen op basis van data. Data gedreven wordt de norm. Datalakes met alle bedrijfsdata en relevante externe data faciliteren het nemen van beslissingen op basis van data. Data wordt verzameld uit met het internet verbonden apparaten (Internet-of-Things), zoals slimme meters, maar ook wasmachines, koelkasten en televisies. Ook in assetmanagement komt dit terug. Steeds vaker worden sensoren gebruikt voor voorspellend onderhoud: predictive maintenance. Process mining wordt continu gedaan om de processen binnen netbeheerders te verbeteren.

Digital twins

Data gedreven beslissingen worden niet direct in de praktijk gebracht, maar eerst wordt het effect bepaald in een digital twin van het transformatorstation en netwerk. Deze is gekalibreerd met sensordata om zo nauwkeurig mogelijk het effect van acties te simuleren en waar mogelijk te optimaliseren. Op termijn geschiedt de aansturing en planning van het net via de digital twin. Ook kan hierdoor bij planvorming zoals bij de Regionale Energie Strategieën direct in beeld worden gebracht wat de implicaties van keuzes zijn.

Paradigmaverschuiving van programmeren en traditionele statistiek naar leren vanuit voorbeelden

Nu ligt de focus nog op programmeren en klassieke statistiek voor het nemen van beslissingen op basis van zelflerende algoritmes. In de toekomst zal er vrijwel geen regel code te pas komen aan het maken van modellen, alleen nog aan het uitleggen van het te specificeren probleem. Met behulp van neurale netwerken wordt door de computer automatisch het beste model gevonden.

Computer en mensen werken steeds beter samen

In de buitendienst zullen medewerkers niet langer alleen ondersteund worden met een tablet, maar ook met informatie over de te onderhouden assets die in de vorm van Augmented Reality in een bril wordt weergegeven. Daarnaast zullen steeds vaker drones worden ingezet voor het beleveren en schouwen. Meer informatie over hoe mens en computer in de praktijk zullen samenwerken bij de buitendienst is te vinden op onze field services pagina.

Interactie van de netbeheerder met klanten zal voor het overgrote deel werken met een conversational platform: artificial intelligence die niet meer van (helpdesk-)medewerkers is te onderscheiden.

De grootste verschuiving: decentralisatie

Instituties komen onder druk te staan en steeds vaker zullen particulieren op peer-to-peer basis informatie, geld en energie willen uitwisselen. Distributed ledgers als blockchain en DAG zullen dit in rap tempo mogelijk maken. Ook zullen IoT-devices steeds vaker autonoom afspraken maken over vraag- en aanbod. Intelligentie verschuift steeds meer van centrale servers naar de apparaten zelf (de randen van het netwerk). Dit maakt smart grids mogelijk.

Meer weten over wat digitalisering bij uw organisatie kan betekenen, neem dan contact met mij op.