Defensie


Internationale samenwerking is essentieel om internationale veiligheid te waarborgen. De Europese Unie neemt steeds meer verantwoordelijk met defensie- en veiligheidsbeleid, en zet sterk in op defensiesamenwerking, onder andere via PESCO en het Europees Defensiefonds. Desalniettemin is er meer internationale defensiesamenwerking nodig: om personeel te werven en op te leiden, om materieel te ontwikkelen en te (ver)kopen, en om onderzoek op te zetten. De 27 lidstaten kunnen de veiligheid aan de Europese buitengrenzen namelijk niet in ‘splendid isolation’ garanderen.

Drie tools voor een succesvolle defensiesamenwerking

Om uw defensiesamenwerking tot een succes te maken, stelt Berenschot u de volgende drie tools ter beschikking.

  1. Advies over het Europees Defensiefonds

Het Europees Defensiefonds is in 2017 opgericht om lidstaten te helpen om hun defensie-uitgaven doelmatiger te besteden, de veiligheid van Europese burgers te vergroten en om te investeren in onderzoek en ontwikkeling van defensiemateriaal. Dit fonds ondersteunt EU-lidstaten in defensiesamenwerking door middel van subsidies. Berenschot kan u adviseren over de kansen die dit fonds uw organisatie biedt, en ondersteunt u bij het aanvragen van subsidies.

  1. Multi-stakeholder benadering

Om een effectieve en strategische defensiesamenwerking op te zetten, is het van belang om de capaciteiten van partners in kaart te brengen. De multi-stakeholder benadering biedt u een praktisch kader voor samenwerking van bedrijven, organisaties en instellingen. Deze aanpak is erop gericht kwesties van wederzijds belang aan te pakken, onder andere door de interactieve grens- en sectoroverschrijdende dialoog tussen stakeholders te versterken.

  1. Defensie Impact Scan

De Defensie Impact Scan helpt u de zwaktes, bedreigingen, sterktes en kansen voor uw organisatie in kaart te brengen, om vervolgens samen met andere stakeholders een Europese defensiesamenwerking op te zetten. In een gesprek informeren we u over de kansen van Europese defensiesamenwerking. Op basis van de uitkomsten van de scan bieden we u een advies op maat en ondersteunen we u bij het organiseren van de interne en externe processen om een praktische en effectieve samenwerking op te zetten. Tot slot adviseren we u over het opnemen van het ambitieuze Europese veiligheidsbeleid in uw eigen strategie, en hoe u deze kunt incorporeren in uw eigen organisatie.

Interesse?

Meer weten over hoe u met andere stakeholders een effectieve en strategische defensiesamenwerking kunt opzetten? Neem dan vrijblijvend contact op met: