Is uw organisatie al 'digital proof'?


Met een nieuwe Europese gegevensstrategie, industriële strategie en de wet inzake digitale diensten neemt de Commissie-Von der Leyen ingrijpende maatregelen om Europa ‘digital proof’ te maken. Dit pakket aan wetgeving zal het digitale beleid van Europa op lange termijn inkleuren en heeft enorme consequenties voor decentrale overheden en bedrijven. Wat zijn de gevolgen voor uw organisatie? En hoe kunt u zich het beste voorbereiden op deze digitale transformatie?

Berenschot biedt u een drietal tools waarmee u nu al aan de slag kunt met uw digitale producten en strategie:

Data maturity scan

Om te beginnen, geeft de data maturity scan u inzicht in de huidige stand van de data governance binnen uw organisatie. Daarnaast ontdekt u hoe u techniek, processen en organisatie van data kunt optimaliseren. Desgewenst ondersteunen wij u bij het opzetten van een effectieve datastrategie en begeleiden we u bij het incorporeren van Europese digitale beleidsmaatregelen.

Digiproof stelsel

Om te voldoen aan de nieuwe wetgeving, dient u digitaal beleid, stelsels en standaarden te ontwikkelen. Wij ondersteunen u bij het ‘digiproof’ maken van bestaande stelsels, voeren impactanalyses van wet- en regelgeving uit en om binnen uw organisatie consensus over standaarden te bereiken.

Ethische randvoorwaarden

Digitalisering roept veel nieuwe vraagstukken op, ook op het gebied van ethiek en inclusie. Wij helpen u met de basisbeginselen ethiek & digitale transformatie en bieden een concreet stappenplan op weg naar ethisch verantwoorde inzet van data en digitale technologie.

Proactief aan de slag!

Wilt u de consequenties van de digitale transitie voor uw organisatie in kaart brengen of alvast de eerste stappen zetten om aan de nieuwe wetgeving te voldoen? Neem dan contact op met Robert Wester via 06 15 89 16 76 of r.wester@berenschot.nl.