Certificeringen


“Een certificering is voor ons een formeel stempel voor de kwaliteit waar wij als organisatie voor staan. Wij vinden het prettig om onszelf periodiek tegen het licht te houden, zodat wij onszelf continu kunnen blijven verbeteren en blijven voldoen aan de internationale standaarden om onze klanten van de beste adviezen te voorzien.”

Hans van der Molen_bewerkt Hans van der Molen

Directievoorzitter Berenschot Groep B.V.

ISO-certificeringen

Het managementsysteem van Berenschot voldoet aan diverse internationale normen en is hiervoor gecertificeerd.

  • ISO 27001 is de internationale norm voor informatiebeveiliging. Het informatiebeveiligingssysteem van Berenschot is opgebouwd conform de structuur van de ISO 27001-2013 en voldoet aan de eisen van de norm. Het Informatie beveiligingssysteem (IBS) is in 2016 gecertificeerd. Het zorgvuldig omgaan met de informatie en gegevens van klanten, personen en organisaties is voor Berenschot van groot belang. Door te voldoen aan deze norm en continue te werken aan verbeteringen borgen wij de betrouwbaarheid van onze informatiebeveiliging.
  • ISO 26000 is de internationale richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). De activiteiten die Berenschot uitvoert in het kader van het MVO-beleid zijn gebaseerd op de kernonderwerpen zoals benoemd in ISO 26000: goed bestuur, mensenrechten, arbeidsomstandigheden, eerlijk zaken doen, consumentenbelangen, milieu en betrokkenheid.

Berenschot wordt op basis van deze normen elk jaar geaudit door een onafhankelijke certificerende instelling.

Kwaliteitsregister Organisatieadvies

Berenschot is daarnaast ingeschreven in het 'Kwaliteitsregister Organisatieadvies' van Lloyd's Register Quality Assurance. In dit register zijn bureaus opgenomen die voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en die onafhankelijk getoetst worden. De markt kan en mag van geregistreerde bureaus dan ook de beste kwaliteit in dienstverlening verwachten.

CRKBO-registratie

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) heeft een Register Instellingen waarin onderwijsinstellingen staan ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Berenschot voldoet aan de kwaliteitseisen en is daarmee in het bezig van een CRKBO-registratie.