Certificeringen


“Een certificering is voor ons een formeel stempel voor de kwaliteit waar wij als organisatie voor staan. Wij vinden het prettig om onszelf periodiek tegen het licht te houden, zodat wij onszelf continu kunnen blijven verbeteren en blijven voldoen aan de internationale standaarden om onze klanten van de beste adviezen te voorzien.”

Theo Camps Theo Camps

Bestuursvoorzitter Berenschot Groep

ISO-certificering door Kwaliteitsregister Organisatieadvies en de ROA

Berenschot is ingeschreven in het 'Kwaliteitsregister Organisatieadvies' van Lloyd's Register QualityAssurcance. In dit register zijn bureaus opgenomen die voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en die onafhankelijk getoetst worden. De bureaus zijn tevens lid van de ROA (Raad van OrganisatieAdviesbureaus). De ROA vertegenwoordigt al veertig jaar de belangrijkste organisatieadviesbureaus in Nederland.

Door een gedragscode en afspraken over de kwaliteit van de dienstverlening, willen wij als ROA-leden de norm van ons vak hooghouden. Met een onafhankelijk tuchtrechtsysteem zijn we daar zelfs aanspreekbaar op. Verder werken wij volgens de ROA-gedragscode en zijn we ISO-9001 gecertificeerd. Opname in dit kwaliteitsregister betekent dat we, aanvullend op het ISO-9001 toetsingskader, getoetst worden op extra criteria uit de gedragscode, bijvoorbeeld rondom professionele onafhankelijkheid, zorgvuldigheid en integriteit. De markt kan en mag van ons als geregistreerde bureaus dan ook enkel de beste kwaliteit in dienstverlening verwachten.

ISO-certificeringen

De activiteiten die Berenschot uitvoert in het kader van het MVO-beleid zijn gebaseerd op de kernonderwerpen zoals benoemd in ISO 26000: goed bestuur, mensenrechten, arbeidsomstandigheden, eerlijk zaken doen, consumentenbelangen, milieu en betrokkenheid.

Daarnaast zijn we ISO 27001 gecertificeerd. Deze internationale norm is geschreven door ‘s werelds beste experts op het gebied van informatiebeveiliging en zorgt dat wij als organisatie onze informatiebeveiliging hebben ingevoerd in lijn met de ISO 27001-norm.