Governance


Berenschot is een zelfstandig, toonaangevend breed opererend Nederlands adviesbureau met een internationale dimensie.

Berenschot Groep B.V. omvat als houdstermaatschappij alle tot de Groep behorende vennootschappen, alsmede andere deelnemingen waarin wordt geparticipeerd.

De Stichting Berenschot Beheer is enig aandeelhouder in Berenschot Groep B.V.

Het houden en beheren van de aandelen in Berenschot Groep B.V. is gericht op het verzekeren van de continuïteit en het bijdragen aan een evenwichtige ontwikkeling van de ondernemingen die tot de Groep behoren.

Bestuur

Hans van der Molen_klein Wilbert Blok

Drs. H. van der Molen
Directievoorzitter
Berenschot Groep B.V.

W. Blok RA
Financieel directeur

Raad van Commissarissen

Marc van t Noordende Mr. M.M. van ’t Noordende MBA, voorzitter
Esther Raats-Coster Mw. E.A.G. Raats-Coster, vice-voorzitter
P.A.H. van Lieshout Prof. dr. P.A.H. van Lieshout

Selectie en Remuneratie

 • Prof. dr. P.A.H. van Lieshout

Financiën en Verslaggeving

 • Mw. E.A.G. Raats-Coster

Bestuur Stichting Berenschot Beheer

 • Dr. P.W. Moerland, voorzitter
 • Mw. drs. P.J.E. Bieringa MBA, vice-voorzitter
 • Dr. R.L. Vreeman
 • Mw. mr. M.C. van der Laan
 • Mw. mr. M.J. Oudeman MBA

Directie dochters/deelnemingen

 • L. Steenhorst / Berenschot International B.V.
 • H. van der Molen / Berenschot Belgium N.V.
 • L. Steenhorst / H.M.M. Vloet MSc. / NAO N.V./ USONA
 • H. van der Molen / A. Ninan / S. Ranchhoojee / F. Burgers / Mazars Berenschot Joint Venture (Pty) Ltd.

Statuten en handelsregister

Berenschot Groep B.V. is de rechtsopvolger van Berenschot Holding B.V. met ingang van 3 maart 2015. De statuten van Berenschot Holding B.V. zijn vastgesteld bij notariële akte d.d. 16 februari 1999 en gewijzigd per 3 maart 2015. De statutaire zetel is te Utrecht. De vennootschap is ingeschreven in het handelsregister te Utrecht onder nummer 30155100.

Centrale vestiging: Utrecht, Europalaan 40
Postadres: Postbus 8039, 3503 RA Utrecht
Telefoon: 030 - 2916 916
www.berenschot.nl