Governance


Berenschot is een zelfstandig, toonaangevend, breed opererend Nederlands adviesbureau met een internationale dimensie.

Berenschot Groep B.V. omvat als houdstermaatschappij alle tot de Groep behorende vennootschappen, alsmede andere deelnemingen waarin wordt geparticipeerd.

De Stichting Berenschot Beheer is enig aandeelhouder in Berenschot Groep B.V.

Het houden en beheren van de aandelen in Berenschot Groep B.V. is gericht op het verzekeren van de continuïteit en het bijdragen aan een evenwichtige ontwikkeling van de ondernemingen die tot de Groep behoren.

Bestuur

hans-van-der-molen Drs. H. van der Molen, directievoorzitter

Hans van der Molen was sinds 2009 algemeen directeur/directievoorzitter van GITP, een organisatieadviesbureau op het gebied van human resource management. Daarvoor was hij onder andere werkzaam als CEO bij Boertiengroep, managing partner van VDP Management Consultants en consultant bij Hay Group.

Raad van Commissarissen

Marc van't Noordende_klein

Mr. M.M. van ’t Noordende MBA, voorzitter

Marc van ’t Noordende is sinds 2016 werkzaam als Operating Partner bij Morgan Stanley Infrastructure Fund. Zijn gehele loopbaan is hij internationaal actief geweest in diverse sectoren, waaronder energie, chemische industrie en management consultancy. Zo was hij CEO van NKT Cables, een middelgrote leverancier van elektriciteitskabels, en Executive Board Member en COO van Essent.

RvC Berenschot - Saskia Lavrijssen

Prof. dr. S.A.C.M. Lavrijssen

Saskia Lavrijssen is hoogleraar Toezicht en Regulering aan Tilburg University en oprichter van Oyster Legal. Daarvoor was zij verbonden als hoogleraar Energierecht aan de faculteit der rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. Saskia heeft daarnaast verscheidene nevenfuncties vervuld, zoals plaatsvervangend raadsheer bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, expert in de klankbordgroep ten behoeve van de Parlementaire Enquête woningcorporaties en research partner bij de Kansspelautoriteit (KSA).

Peter van Lieshout_klein

Prof. dr. P.A.H. van Lieshout

Peter van Lieshout is actief als zelfstandig gevestigd bestuursadviseur en daarnaast als hoogleraar algemeen sociale wetenschappen in deeltijd verbonden aan Universiteit Utrecht. Eerder was hij lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en werkzaam als directeur-generaal Gezondheidszorg bij het ministerie van VWS. Daarnaast vervult en vervulde hij een groot aantal bestuurlijke functies bij onder meer de MBO raad, Menzis en het Nederlands Jeugdinstituut.

RvC Berenschot - Annelies van Zutphen

Drs. A.A. van Zutphen

Annelies van Zutphen is actief als vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen van Nederlandse Loterij Organisatie en als commissaris bij United Retail Groep. Daarnaast is ze executive coach bij NGL. Annelies heeft meer dan 25 jaar ervaring als strategisch adviseur (Partner & Managing Director bij BCG en Junior Partner bij McKinsey & Company), als Lid van de Raad van Bestuur van Kinepolis en als Commercieel Directeur bij Maxeda.

Bestuur Stichting Berenschot Beheer

  • Dr. P.W. Moerland, voorzitter
  • Mw. drs. P.J.E. Bieringa MBA, vice-voorzitter
  • Dr. R.L. Vreeman
  • Mw. mr. M.C. van der Laan
  • Mw. mr. M.J. Oudeman MBA

Directie dochters/deelnemingen

  • L. Steenhorst / Berenschot International B.V.
  • H. van der Molen / Berenschot Belgium N.V.
  • H. van der Molen / A. Ninan / S. Ranchhoojee / F. Burgers / Mazars Berenschot Joint Venture (Pty) Ltd.

Statuten en handelsregister

Berenschot Groep B.V. is de rechtsopvolger van Berenschot Holding B.V. met ingang van 3 maart 2015. De statuten van Berenschot Holding B.V. zijn vastgesteld bij notariële akte d.d. 16 februari 1999 en gewijzigd per 3 maart 2015. De statutaire zetel is te Utrecht. De vennootschap is ingeschreven in het handelsregister te Utrecht onder nummer 30155100.

Centrale vestiging: Utrecht, Van Deventerlaan 31-51
Postadres: Postbus 8039, 3528 AG Utrecht
Telefoon: 030 - 2916 916
www.berenschot.nl