Berenschot Academie en Berenschot Fundatie


Berenschot besteedt veel aandacht aan de kwaliteit en ontwikkeling van de professional. Want de lat ligt hoog. Onze opdrachtgevers hebben recht op goede adviseurs en professioneel advies volgens de laatste inzichten. Daarom hebben we een Berenschot Academie en een Berenschot Fundatie.

De Berenschot Academie is voor persoonlijke reflectie, experimenteren en het ontwikkelen van vaardigheden. Met de Academie geeft Berenschot invulling aan de ambitie om een kwalitatief hoogwaardige opleiding voor de eigen adviseurs neer te zetten.

25-jaar-fundatieDe Berenschot Fundatie (‘ons R&D Laboratorium') stimuleert onderzoek naar maatschappelijk relevante, economische of vakinhoudelijke onderwerpen en publicaties hierover. Al 25 jaar krijgen Berenschot-adviseurs zo de gelegenheid hun kennis te verdiepen en inzichten en methoden te vernieuwen. Belangrijk doel hierbij: het instrumentarium van Berenschot up-to-date houden.

De Fundatie biedt Berenschot-adviseurs zowel financiële ondersteuning als inhoudelijke begeleiding. Doorgaans leiden projecten tot een publicatie in de Fundatiereeks, die inmiddels bijna vijftig titels omvat. Daarnaast veroveren in toenemende mate multimediale publicaties en games een plek.

Publicaties Berenschot Fundatie

De Stichting Berenschot Fundatie was tevens de initiatiefnemer van de Scriptieprijs voor studenten.

Berenschot scriptieprijs 2014


"De Fundatie en de Academie tonen aan waar het bij Berenschot om draait. Innovatie van ons vakgebied, onderzoek naar nieuwe producten en diensten, versterken van het externe relatienetwerk én de ontwikkeling van medewerkers."

Damen_Ber_311 
Ber Damen
lid van de directie