Berenschot en de maatschappij


De activiteiten die Berenschot uitvoert in het kader van het MVO-beleid zijn gebaseerd op de kernonderwerpen zoals benoemd in ISO 26000: goed bestuur, mensenrechten, arbeidsomstandigheden, eerlijk zaken doen, consumentenbelangen, milieu en betrokkenheid.

Visie & missie

Berenschot is zich bewust van zijn rol in de samenleving en wil als toonaangevend adviesbureau maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Dit houdt in dat Berenschot naast het streven naar winst (profit) ook rekening houdt met het effect van zijn diensten, dienstverlening en bedrijfsvoering op het milieu (planet) en daarbij oog heeft voor menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf (people). Het gaat erom een balans te vinden tussen people, planet en profit. Steeds vaker blijkt dat die balans leidt tot betere resultaten voor zowel de organisatie als de samenleving. Als organisatie die midden in de samenleving staat, wil Berenschot vanuit zijn expertise en dienstverlenende rol een bijdrage leveren aan actuele maatschappelijke vraagstukken.

Vanaf 1938 werken Berenschotadviseurs aan het verbeteren van organisaties en samenleving. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is sinds de start van Berenschot onderdeel van ons bedrijfsmodel. In onze missie en strategie valt te lezen dat wij zijn gericht op het verbeteren van organisaties van onze opdrachtgevers. Berenschotters zijn gericht op het realiseren van deze opdrachten en hebben daarbij een goed oog voor de maatschappelijke context. Maatschappelijk verantwoord is daarmee onderdeel van de inhoudelijke wijze waarop wij opdrachten aanpakken. Daarnaast is MVO onderdeel van de wijze waarop we de bedrijfsvoering van Berenschot hebben ingericht. We zijn zuinig met energie en grondstoffen. We proberen het aantal vervoerskilometers terug te dringen en per stuk zo min mogelijk vervuilend te laten zijn. In ons strategische personeelsbeleid streven we naar diversiteit in
de totale formatie. Berenschotters voelen zich verbonden met het bedrijf omdat deze manier van werken aansluit bij hun persoonlijke filosofie: zorgvuldig, inhoudelijk, zakelijk en met respect naar anderen. Natuurlijk lukt niet alles wat we ons voornemen, maar iedere dag zetten we weer stappen in de goede richting.