Berenschot en de maatschappij


De activiteiten die Berenschot uitvoert in het kader van het MVO-beleid zijn gebaseerd op de kernonderwerpen zoals benoemd in ISO 26000: goed bestuur, mensenrechten, arbeidsomstandigheden, eerlijk zaken doen, consumentenbelangen, milieu en betrokkenheid.