Tags

Bedrijfsvoering & leveranciers


Berenschot is continu op zoek naar verbeteringen. Dat geldt voor onze diensten, onze kwaliteit, maar ook voor onze bedrijfsvoering. De lat ligt hoog. De eisen die we stellen aan onszelf, stellen we ook aan onze leveranciers.

Berenschot stimuleert zo veel mogelijk het thuis- en flexibel werken. Op deze manier kan het aantal reiskilometers tot een minimum worden beperkt. Bovendien kunnen adviseurs in zekere mate hun werktijden flexibel indelen, zodat zij later van huis kunnen vertrekken en daarmee files kunnen vermijden. Dit leidt tot een veel mindere belasting van het milieu, die bij files het grootst is.

Ook in onze huisvesting zijn de nodige aanpassingen gedaan om milieubelasting te kunnen verminderen. In ons pand hebben we sensoren voor de verlichting en in de avond wordt alle apparatuur uitgezet. Ook wordt per ruimte de temperatuur geregeld. Dit betekent dat er geen verwarming of airconditioning aan is op een plek waar niemand werkt. Daarnaast proberen wij in overleg met de verhuurder van ons pand zoveel mogelijk energiebesparende maatregelen in te voeren. Een van de maatregelen is bijvoorbeeld afname van
Groene Stroom.

Wij spannen ons ook in om verspilling tegen te gaan. In plaats van documenten te printen of te kopiëren, doen we zoveel mogelijk digitaal. Een aantal voorbeelden. Vanaf 2011 maken wij gebruik van een digitaal documentenarchief waarin salarisstroken en jaaropgaven beschikbaar worden gesteld. De nieuwe printunits binnen Berenschot staan zo ingesteld dat automatisch twee pagina's per vel wordt geprint en dubbelzijdig. Ook kiezen wij voor gerecycled materiaal zoals bijvoorbeeld keuken- en toiletpapier en
kantoorpapier dat zonder chloor wordt gebleekt.

Onze leveranciers

Ook aan onze leveranciers vragen we om inzichtelijk te maken
welke maatregelen zij nemen op het gebied van MVO en wegen dit mee in de keuze
voor een leverancier. Hieronder een aantal leveranciers waarmee wij samenwerken:


CSU: winaar MVO-award

Onze leverancier CSU was in 2012 winnaar van de MVO-award. De onafhankelijke jury heeft over de MVO-activiteiten van CSU het volgende gezegd in het juryrapport: "CSU is al geruime tijd bezig met MVO en onderneemt veel acties op MVO gebied. De missie en visie van CSU zijn helder, worden goed gevolgd en vertaald in beleid. Alle aspecten van MVO krijgen aandacht en worden, gesteund door alle lagen van het personeel, in praktijk gebracht. Als eerste schoonmaakbedrijf in Nederland heeft CSU zich onlangs aan de NEN ISO 26000 geconformeerd. Ook was CSU een van de 10 geselecteerde deelnemers aan het ISO 26000 Championship programma van de NEN. Via allerlei activiteiten worden de medewerkers ook nauw betrokken bij allerlei MVO maatregelen. Bijdragen aan het milieu, aan diversiteit en aan gezondheid ziet CSU niet als verplichtingen maar als kansen. Ook in de privésfeer moedigt CSU een
maatschappelijke bewustheid van haar medewerkers en relaties aan."

Direct naar