Berenschot zet Talentscan in voor beroepsonderwijs


Het heroriënteringsprogramma van het ROC steunt jongeren die om allerlei redenen tussentijds gestopt zijn met hun mbo-opleiding en dreigen uit te vallen op school. De jongeren volgen zes weken een intensief programma met lokale workshops en bedrijfsbezoeken bij tien toonaangevende bedrijven. Berenschot zit vooraan dit programma en biedt ze een uitgebreide Talent Scan.

Talentscan 2

De kloof tussen laaggeschoolde jongeren en het bedrijfsleven is veel besproken. Jongeren kunnen moeilijk een baan, stageplaats of leerwerkplek vinden, terwijl bedrijven een tekort hebben aan gemotiveerd personeel. In 2010 is Berenschot in samenwerking het ROC Midden Nederland, Stichting Track The Talent gestart met de gedachte dat deze kloof te overbruggen is met goede training en een uitgebreide kennismaking tussen jongeren en het lokale bedrijfsleven. Inmiddels bestaat deze samenwerking alweer ruim 10 jaar. Ook weet het ROC dit traject inmiddels duurzaam door te zetten zonder subsidies. Het ROC Midden Nederland heeft het programma zelfstandig weten op te pakken met programma en netwerk support van Berenschot.

Talent Scan

Binnen de Talent Scan van Berenschot voeren ROC-studenten gesprekken met een adviseur, maken ze persoonlijkheidstests en doen mee aan een groepsopdracht. Doel van deze mini-assessments is hun meer zelfvertrouwen en zelfkennis te geven, zodat zij vol goede moed de volgende stap kunnen zetten. Als zij weten waar hun kwaliteiten liggen, zijn zij beter in staat goede loopbaankeuzes te maken. Het ROC Midden-Nederland doet inmiddels al heel wat jaren mee aan het programma en ondervindt dat veel leerlingen vanuit dit programmaonderdeel tot een nieuwe opleiding kunnen komen.

Studenten zien de Talent Scan als één van de leukste van het hele traject en hechten veel waarde aan de resultaten. Daar zijn wij natuurlijk erg trots op! Voor de adviseurs, die de workshops begeleiden, is het een mooi project dat zorgt voor maatschappelijke betrokkenheid en ze de kans biedt om iets voor hun omgeving te doen.

Meer weten?

Bent u benieuwd naar dit programma of de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het ROC? Neem dan contact op met Sanne Giesen of Ingrid Beukman, zij vertellen u hier graag meer over.