Berenschot zet Talentscan in voor beroepsonderwijs


In het kader van Track the Talent, een heroriënteringsprogramma om de kloof tussen praktisch opgeleide jongeren en het bedrijfsleven te overbruggen, organiseerde Berenschot eerder dit jaar een mini-assessment: de zogeheten Talentscan. Doel is jongeren meer zelfvertrouwen en inzicht in zichzelf te geven en hen bewust te maken van hun kwaliteiten, zodat zij een betere loopbaankeuze kunnen maken.

De Talentscan van Berenschot vormt een basisonderdeel van het twaalf weken durende Track the Talent-programma. Op 17 april en 12 mei kwamen twee keer twaalf jongeren van het ROC Midden-Nederland naar het kantoor van Berenschot om deel te nemen aan dit mini-assessment, dat uit verschillende onderdelen bestaat.

Rollenspel en feedback

Zo namen de adviseurs tijdens de Talentscan bij wijze van kennismaking een uitgebreid interview af met elke leerling. Vervolgens speelden de jongeren onder toeziend oog van de adviseurs een rollenspel. Hierbij werd specifiek aandacht besteed aan inlevingsvermogen, aanpassingsvermogen, initiatief, samenwerken, communicatie en de mate van stressbestendigheid. Na afloop van een rollenspel werden de leerlingen uitgedaagd om elkaar te voorzien van positieve en opbouwende feedback.

Prachtige basis

Tot slot vond een eindgesprek plaats op basis van de activiteiten en een aantal eerder gemaakte testen. Alle jongeren die deelnamen aan de Talentscan kregen na afloop een certificaat uitgereikt. Als aanvulling hierop ontvingen zij tevens een volledig assessmentrapport. Tijdens de evaluatie noemde het ROC de Talentscan ‘een prachtige basis voor een kansrijke toekomst’.

De Talentscan van Berenschot vormt een basisonderdeel van het twaalf weken durende Track the Talent-programma. Op 17 april en 12 mei kwamen twee keer twaalf jongeren van het ROC Midden-Nederland naar het kantoor van Berenschot om deel te nemen aan dit mini-assessment, dat uit verschillende onderdelen bestaat.