Talentscan


Als aansluiting op het heroriënteringsprogramma van het ROC Midden Nederland, een programma dat de kloof tussen praktisch opgeleide jongeren en het bedrijfsleven overbrugt, organiseert Berenschot jaarlijks een mini-assessment die bestaat uit diverse onderdelen: de zogeheten Talent Scan. Doel van deze Talent Scan is jongeren meer zelfvertrouwen en inzicht in zichzelf geven en hen bewust te maken van hun kwaliteiten, zodat zij een betere loopbaankeuze kunnen maken.

De Talentscan van Berenschot vormt een basisonderdeel van een zesweeks heroriëntatie programma. Jaarlijks komen er twee keer 12 jongeren van het ROC Midden-Nederland naar het kantoor van Berenschot om deel te nemen aan een mini-assessment, dat uit verschillende onderdelen bestaat.

Rollenspel en feedback

Ter kennismaking nemen adviseurs van Berenschot tijdens de Talent Scan een uitgebreid interview af met elke leerling. Vervolgens spelen de jongeren onder toeziend oog van de adviseurs een rollenspel. Hierbij wordt er specifiek aandacht besteed aan inlevings- en aanpassingsvermogen, initiatief, samenwerken, communicatie en de mate van stressbestendigheid. Na afloop van een rollenspel worden de leerlingen uitgedaagd om elkaar te voorzien van positieve en opbouwende feedback waarbij de adviseurs observeren.

Talent scan

Prachtige basis

Tot slot vindt een eindgesprek plaats op basis van de activiteiten en een aantal eerder gemaakte online assessments waarbij o.a. persoonlijkheidsvragenlijsten doorgelopen worden en gekeken wordt naar de drijfveren en carrière waarden van de student. Alle jongeren die deelnemen aan de Talent Scan krijgen na afloop een certificaat uitgereikt. Als aanvulling hierop ontvangen zij tevens een volledig assessment-rapport. Tijdens de evaluatie noemde het ROC de Talent Scan ‘een prachtige basis voor een kansrijke toekomst’. Het geeft de student houvast, ontwikkelpunten en met name  informatie en inzicht over zijn of haar talent.

Doelgroep

Studenten die om diverse redenen zijn gestrand met hun studie, nemen deel aan het heroriënteringsprogramma. Er zijn studenten die een ondersteuningsbehoefte hebben (autisme, chronische spierziekte, taalproblematiek, sociale problematieken thuis), maar ook studenten die gewoon de verkeerde keuze hebben gemaakt. Het programma is opgezet om te voorkomen dat deze studenten thuis komen te zitten of uitstromen naar een tijdelijk baantje zonder diploma met alle gevolgen van dien.

Meer weten?

Bent u enthousiast geworden over onze Talent Scan en benieuwd hoe wij deze inzetten? Neem contact op met Sanne Giesen of Ingrid Beukman, zij vertellen u hier graag meer over.