Track the Talent


Track The Talent is een programma dat jongeren steunt die gestopt zijn met hun mbo-opleiding en dreigen uit te vallen op school. De jongeren volgen een intensief programma van drie maanden en daarna lokale workshops bij tien toonaangevende bedrijven. Berenschot biedt ze een uitgebreide Talentscan.

Talentscan 2

De kloof tussen laaggeschoolde jongeren en het bedrijfsleven is veel besproken. Jongeren kunnen moeilijk een baan, stageplaats of leerwerkplek vinden en bedrijven hebben een tekort aan gemotiveerd personeel. Stichting Track The Talent denkt dat deze kloof te overbruggen is met goede training en een uitgebreide kennismaking tussen jongeren en het lokale bedrijfsleven.

Binnen de Talent Scan van Berenschot voeren ROC-studenten gesprekken met een adviseur, maken ze persoonlijkheidstests en doen mee aan een groepsopdracht. Doel van deze mini-assessments is hun meer zelfvertrouwen en zelfkennis te geven, zodat zij vol goede moed de volgende stap kunnen zetten. Als zij weten waar hun kwaliteiten liggen, zijn zij beter in staat goede loopbaankeuzes te maken. Het ROC Midden-Nederland doet inmiddels al heel wat jaren mee aan het programma en ondervindt dat veel leerlingen vanuit dit programma tot een nieuwe opleiding kunnen komen.

Leerlingen zien de Talent Scan als één van de leukste van het hele traject en hechten veel waarde aan de resultaten. Daar zijn wij natuurlijk erg trots op! Voor de adviseurs, die de workshops begeleiden, is het een mooi project dat zorgt voor maatschappelijke betrokkenheid en ze de kans biedt om iets voor hun omgeving te doen.

Meer informatie op http://www.trackthetalent.nl

download (2)