Tags

Berenschot Betrokken


Naast maatschappelijk verantwoord ondernemen vinden we maatschappelijk betrokken ondernemen erg belangrijk. Onze betrokkenheid dragen we op verschillende manieren uit.

Berenschot stelt jaarlijks een in-kind-budget (in adviesuren) vast om bijdragen te leveren aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Een greep uit onze activiteiten:

Ondersteunen Orange Corners

Vanuit de joint venture van Berenschot en Mazars in Zuid Afrika ondersteunen wij dit initiatief door startende Zuid Afrikaanse ondernemers te coachen bij het ontwikkelen van een stevig business plan.

Ondersteunen cradle-to-cradleleerstoel

De directie van Berenschot ondersteunt actief de cradle-to-cradleleerstoel van professor Michael Braingart aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Coaching partner YoungAdvisoryGroup (vanaf 2010 - 2013)

De YoungAdvisoryGroup (YAG) is een adviesbureau, volledig gerund door academische student consultants. Berenschot geeft trainingen en helpt met vraagstukken die er binnen de organisatie spelen. Ook is er voor YAG-consultants de mogelijkheid te sparren over lopende projecten. Lees verder...

U15: Betere Bereikbaarheid van De Uithof (2012 - 2013)

Berenschot is een van de samenwerkingspartners bij het programma Beter Benutten Midden Nederland. Berenschot levert kennis en projectleiding. Op deze wijze willen we bijdragen aan een betere bereikbaarheid van Midden Nederland. Lees verder...

Duurzaamheidsdialoog bij Dobla (2013)

Dobla is bedrijf dat een chocoladedecoraties levert aan restaurants, patissiers, als taart- en dessertfabrikanten. Het bedrijf had al een zeer ambitieuze duurzaamheidsprestatie gerealiseerd en wilde dit duidelijk en onderscheidend communiceren naar haar klanten. Berenschot heeft hiervoor haar
duurzaamheidsanalysetool ingezet, de Duurzaamheidsdialoog. Lees verder...

Roparun (2008 - 2013)

De Roparun is een estafetteloop van Parijs of Hamburg naar Rotterdam waarbij mensen in teamverband een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker. In 2013 liep team 155 van Berenschot voor de zesde keer mee. Zie ook: www.berenschot.nl/roparun.

Track the Talent (2011 - 2013)

Track the Talent is een programma in Haarlem. Alkmaar, Amsterdam, Utrecht. Het geeft Jongeren die gestopt zijn met hun opleiding en dreigen uit te vallen een steuntje in de rug. Ze volgen bij tien toonaagevende bedrijven workshops. Bij Berenschot doen we een Talent Scan met de jongeren. Dat is een combinatie van een interview, een groepsrollenspel en vaardigheden testen. Aan het einde van de workshop vertellen we jongeren wat we bij hem of haar hebben gezien en geven we een advies voor de toekomst. Het effect van de Talent Scan is heel concreet en meetbaar. In 2013 hebben we mbo-studenten begeleid die gestopt zijn net de opleiding. Lees verder...

Project Mats, initiatief van SodaProducties (2012 - 2013)

Drie Berenschotter coachen ambitieuze HBO'ers die starten op de arbeidsmarkt en een half jaar een traineeship volgen bij een maatschappelijke organisatie via project MATS. MATS is een initiatief van SodaProducties.nl, bureau voor maatschappelijke innovatie.

Ondersteuning PRIMA Ondernemen Award (2012 - 2013)

In opdracht van de Federatie Nederlandse Rubber- en KunstofindustrieNRK heeft Berenschot de uitreiking van de Prima Ondernemen Award mogelijk gemaakt. Deze award is op 17 januari 2013 uitgereikt aan de top 3 van meest duurzame bedrijven. Lees verder...

Ondersteunen Stimuleringskader Integer Ondernemen (2012)

Berenschot heeft de Stichting SIO ondersteunt bij de totstandkoming van Stimuleringskader Integer Ondernemen en ondersteunt dit kader in de praktijk. Het stimuleringskader integer ondernemen is een objectief normenkader, dat een indicatie geeft van de mate waarin een organisatie actief vormgeeft aan integriteitsmanagement. Op 29 mei 2012 heeft Berenschot (dr. L.H. Hoeksema) opgetreden als dagvoorzitter bij de lancering van het Stimuleringskader Integer Ondernemen. Sprekers op deze dag waren onder andere Mr. A.H.W. (Arthur) Docters van Leeuwen en ir. Th. F. Kockelkoren.

Stichting Sport & Zaken (2011/2012)

Stichting Sport & Zaken, een initiatief van NOC*NSF, brengt samenwerkingen tot stand tussen maatschappelijke) sportorganisaties en bedrijven met hart voor sport. Op het terrein van advies koppelt Sport & Zaken sportorganisaties aan adviseurs die drie keer per jaar maximaal 20 dagdelen kennis en expertise beschikbaar stellen. Berenschot is een van de adviesbureaus die deelnemen aan Sport & Zaken. In 2011 -2012 adviseerde Berenschot op verzoek van stcihting Sport & Zaken over de samenwerking tussen verschillende bonden en sportorganisaties in het Huis van de Sport in Bunnik. Lees verder...

Partner World SustainabilityCentre (WSC)

Op de Afsluitdijk wordt momenteel hard gewerkt aan het verduurzamen van de dijk. Een van de onderdelen is het World SustainabilityCentre (WSC) met de naam BRINKER, een centrum waar duurzaamheid centraal staat. Berenschot is sinds 1 maart 2011 officieel partner van het World SustainabilityCentre en heeft in opdracht van de provincie Fryslân en de Stichting Duurzaamheidscentrum, (deel betaald, deels in-kind), meegeholpen aan het bedenken van het inhoudelijk concept, het richten en inrichten van de projectorganisatie, de subsidieverwerving, de partnersearch en de programmering van het centrum. Lees verder...


Naast in-kind projecten participeert Berenschot in vele maatschappelijke netwerken en organisaties. Berenschot is partner van MVO Nederland en lid van de Normcommissie ISO 26000 (MVO). ISO 26000 is een internationale richtlijn en heeft als doel organisaties te ondersteunen bij de invoering van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Lees verder...

NEN-logo
logo_mvo