Tags

Gedragscode


Als lid van de Raad van OrganisatieAdviesbureaus (ROA) verbindt Berenschot zich aan een gedragscode met daarin afspraken over de kwaliteit van de dienstverlening. Daarnaast zijn de bureaus aangesloten bij de ROA, ingeschreven in het ‘Kwaliteitsregister Organisatieadvies' van Lloyd's Register QualityAssurance.

De ROA, opgericht in 1970, vertegenwoordigt 22 organisatieadviesbureaus in Nederland. Deze worden gedreven door adviezen die er toe doen en investeren veel in vakontwikkeling en professionalisering. Door een gedragscode en afspraken over de kwaliteit van de dienstverlening, willen ROA-leden de norm van hun vak hooghouden. Met een onafhankelijk tuchtrechtsysteem zijn ze zelfs daarop aanspreekbaar.

Kwaliteitsregister Organisatieadvies

Berenschot is ingeschreven in het 'Kwaliteitsregister Organisatieadvies' van Lloyd's Register QualityAssurcance. In dit register zijn bureaus opgenomen die voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en die onafhankelijk getoetst worden. De bureaus zijn lid van de ROA en onderwerpen zich vrijwillig aan de gezamenlijke gedragscode en het reglement van tuchtrechtspraak en zijn ISO-gecertificeerd. Opname in dit kwaliteitsregister betekent dat ze, aanvullend op het ISO-9001 toetsingskader, getoetst worden op extra criteria uit de gedragscode, zoals rondom professionele onafhankelijkheid, zorgvuldigheid en integriteit. De markt kan en mag van geregistreerde bureaus dan ook de beste kwaliteit in dienstverlening verwachten.

roa_ad_104x94_berenschot


ROA app

ROA logo A4 RGB - jpeg formaat

Hoe kiest u zorgvuldig een kwalitatief organisatieadviesbureau? En hoe borgt u de kwaliteit als opdrachtgever of inkoper? Deze vragen worden beantwoord in de ROA app. Download de gratis app ‘Kies voor advies' via de stores (beschikbaar voor Apple en Android).

Kerncode voor kennisintensieve dienstverlening

Wij onderschrijven de ROA-gedragscode met de vier kernwaarden van het organisatieadviesvak: deskundig, betrouwbaar, zorgvuldig en professioneel onafhankelijk