Tags

Berenschot helpt branches en individuele organisaties met de eerste stap in duurzaamheid


Binnen veel organisaties lopen al een aantal processen/projecten die goed in het duurzaamheid-denken passen. In een workshop van een dag introduceert Berenschot de nieuwe taal van duurzaamheid en worden op een gestructureerde manier alle relevante thema’s afgelopen om te kijken welke processen/projecten dit zijn. Vervolgens bekijken we de verdere invulling van duurzaamheid als kans en denken we na over de volgende stappen. Daarbij is het van belang om de juiste mensen in de organisatie te betrekken. De dag levert dus een overzicht op van hetgeen de organisatie al goed doet, aangevuld met de vervolg stappen.

De opdracht

In de afgelopen periode ondersteunde Berenschot een branchevereniging in het beantwoorden van de vraag ‘wat betekent duurzaamheid specifiek voor ons?’ en een aantal individuele organisaties bij het beantwoorden van dezelfde vraag. De uitdaging lag steeds in het combineren van specifieke branchekennis en ervaring met de kansen en eisen vanuit duurzaamheid.

Het resultaat

Er ligt een focus op de voor de organisaties relevante thema’s, zoals: recycling, duurzame producten en energie- en materiaalzuinige processen. Output van de workshop is kennis van en ervaring met de filosofie, taal en tools van duurzaamheid. Bovendien levert Berenschot de organisaties inzicht waar voor hen de kansen liggen om effectief de volgende stappen op het gebied van duurzaamheid te zetten.

Van Leeuwen Buizen:

Berenschot ondersteunde Van Leeuwen Buizen bij het identificeren van de kansen die duurzaamheid voor hen biedt. Naast een overzicht van relevante projecten leverde dit Van Leeuwen Buizen de juiste keuze voor een denkwijze op: lees verder...

PANalytical:

Berenschot ondersteunde ook PANalytical Eindhoven bij het identificeren van de kansen die duurzaamheid voor hen biedt. Dit leverde PANalytical een overzicht van kansen en projecten op, inclusief de kansen om hierover effectief te communiceren. Zowel intern als extern.

Rubber- en Kunststofindustrie (NRK)

Naast de MJA3 voorstudie (pdf, 1.4 MB) en routekaart (kansenkaart) hielp Berenschot de NRK bedrijven op weg met het verzilveren van duurzaamheidskansen. Middels een interactieve workshop van een halve dag gaven wij in samenwerking met Syntens meer dan 80 NRK bedrijven een voorsprong door kennis op het gebied van biobased materialen, recycling en duurzame producten te delen.
Lees ervaringen van deelnemers.

Oppervlakte behandelende industrie (VOM)

Als opvolging van de MJA3 voorstudie (pdf, 1.4 MB) van de VOM organiseerde Berenschot voor de VOM leden een kort traject om de duurzaamheidskansen inzichtelijk te maken. Naast kansen op het gebied van energie-efficiëntie zijn mogelijkheden voor nieuwe businessmodellen onderzocht. Lees de ervaringen van de deelnemers.